42 dolnośląskich uczniów otrzyma roczne stypendia z programu „zDolny Śląsk”. Wśród nich troje naszych!

wtorek, 6.12.2022 13:34 629 0

To już  XXII edycja Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”, który został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej wraz z Samorządem Dolnego Śląska. Laureaci zyskali roczne wsparcie finansowe na rozwój swoich talentów.

W tym roku napłynęło 256 aplikacji stypendialnych, zatem o jedno stypendium starało się ponad 6 osób.

Oto nasi stypendyści Programu „zDolny Śląsk” na rok szkolny 2022/2023:
Hanna Koźlak z Gorzuchowa, która otrzymała stypendium sportowe;
Dominik Marek Pruss z Kłodzka – stypendium naukowe oraz
Katarzyna Woźnicka, także kłodzczanka – stypendium artystyczne.

Zostali oni wyróżnieni za ponadprzeciętne wyniki w swoich kategoriach  kategoriach. Oceniane były nie tylko ich osiągnięcia mierzone średnią ocen lub zdobytymi dyplomami, ale cała ich postawa, również ich wrażliwość na potrzeby innych. 

Program Stypendialny „zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Stypendia finansowane są z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz ze środków pochodzących z 1% odpisów podatkowych na rzecz Fundacji Edukacji Międzynarodowej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)