komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

wtorek, 22 września 2020

Tomasza, Maurycego

Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju

czwartek, 29.8.2019 09:25 , odsłony: 1374
kategorie artykułu:

W maju bieżącego roku Gmina Kudowa-Zdrój przystąpiła do realizacji projektu „Nowy Stary Zdrój - rewitalizacja infrastruktury publicznej wraz z infrastrukturą drogową w sąsiedztwie Parku Zdrojowego w  Kudowie-Zdroju” dofinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W sierpniu rozpoczęliśmy remont ul. Słowackiego w Kudowie-Zdroju. W ramach tego zadania zaprojektowano:

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni ul. Słowackiego z nawierzchnią mineralno-bitumiczną oraz obustronnymi krawężnikami betonowymi, 

- wykonanie nowej konstrukcji chodników w ciągu ul. Słowackiego z nawierzchnią z drobnowymiarowych materiałów betonowych tradycyjnych, 

- wykonanie nowej konstrukcji zjazdów z drogi publicznej (zjazdy indywidualne i publiczne) 

- wykonanie elementów małej architektury w postaci murów oporowych, palisad betonowych,

- zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze pasa drogowego, wykonanie skarp i nasypów, 

- całkowitą przebudowę linii oświetlenia ulicznego, 

- likwidację drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem (wycinka i karczowanie i uporządkowanie terenu) 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020

 

Realizacja inwestycji ma na celu poprawę jakości gminnej przestrzeni publicznej w wymiarze społecznym, przestrzennym i funkcjonalnym.

Prace zakończą się 31.12.2019 r.

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój przeprasza za wszelkie niedogodności związane z prowadzonymi pracami budowlanymi.

 
poniedziałek, 21.9.2020 15:58
poniedziałek, 21.9.2020 11:17
3
niedziela, 20.9.2020 11:15
wtorek, 15.9.2020 11:19
poniedziałek, 14.9.2020 11:25
poniedziałek, 14.9.2020 11:00
13
niedziela, 13.9.2020 14:17
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ELMECIK
ELMECIK