Noworoczne inwestycje w placówkach oświatowych powiatu kłodzkiego

sobota, 31.12.2022 10:08 334 0

Jeszcze w grudniu zostały wprowadzone do budżetu powiatu kłodzkiego nowe inwestycje, które zostaną przeprowadzone w powiatowych placówkach oświatowych. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami, udało się wyasygnować dodatkowe fundusze, które zostaną przeznaczone na prace remontowe i na doposażenie szkół powiatowych.  Już zostały wykonane remonty w I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku, prace dotyczyły wymiany stolarki okiennej w zabytkowym budynku. Wymieniono okna na 2 kondygnacji budynku od ulicy bł. Ks. Gerharda Hirschfedera. Wymiana stolarki wiąże się przede wszystkim z poprawą termoizolacji budynku, także poprawił się komfort akustyczny poszczególnych klasach lekcyjnych. Koszt inwestycji: 120 tys. zł.

Również w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie, prace remontowe dotyczyły pomalowania korytarzy i klatki schodowej oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne. Koszt remontu 40 tys. zł.

Kolejne remonty będą sukcesywnie przeprowadzane w placówkach:
• w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości zostanie wyremontowane główne wejście do budynku szkoły. Przewidziane jest wykonanie zabudowy wnęki drzwiowej oraz zamontowanie drzwi wejściowych wraz z zadaszeniem. Koszt remontu 120 tys. zł;
• zaplanowany jest remont w Powiatowym Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym oddział w Nowej Rudzie. W zakres prac wchodzi wymiana okien w poradni. Koszt remontu 65 tys. zł;
• w Zespole Szkół Specjalnych w Kłodzku, przewidziany jest remont pomieszczenia do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Koszt remontu 60 tys. zł;
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długopolu-Zdroju przeprowadzi modernizację instalacji elektrycznej na I piętrze w głównym budynku ośrodka. Koszt remontu 150 tys. zł;
• w Noworudzkiej Szkole Technicznej zostaną wyremontowane toalety uczniowskie w budynku A2. Koszt remontu 60 tys. zł;
• w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie zostaną przeprowadzone następujące prace remontowe:
– instalacji elektrycznej w 3 pomieszczeniach dydaktycznych,
– ścianek działowych wraz z wymianą drzwi,
– wymiana drzwi w toaletach przy sali gimnastycznej,
– naprawa dachu wraz z wymianą rynien na łączniku budynków,
– podłogi w 2 klasach. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)