Nowe inwestycje w Woliborzu, Bożkowie i Świerkach. Gmina podpisała umowy z wykonawcami

czwartek, 24.11.2022 14:35 199 0

Zastępca Wójta Gminy Nowa Ruda, Anna Zawiślak, podpisała umowę z wykonawcami na realizację trzech zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2. Kwota dofinansowania zadań wynosi 4,2 mln zł, co stanowić będzie około 85 proc. wartości prac.

Zadanie pod nazwą „Rozwój Gminy Nowa Ruda poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz zagospodarowanie terenu przy szkole w Bożkowie” składa się z trzech części.

Część I:
– przebudowy drogi w Woliborzu, dz. 155,527 o długości 61 m,
– przebudowy drogi w Woliborzu, dz. 387,688,
– przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 129.
Wykonawca: Roboty Ziemne i Budowlane Tomasz Serafiński.

Część II:
– przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 113 na odcinku 91 m,
– przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 708, 219, 214,
– przebudowa drogi w Woliborzu, dz. 825, 843 i 844.
Wykonawca: Renata Krężel Firma Ogólnobudowlana „KRĘŻEL”.

Część III:
– przebudowa drogi w Bożkowie, dz. 100,
– zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Bożkowie, dz. 811/9, 811/12 811/13, 811/29, 811/32, 829.
Zakres robót zagospodarowania terenu obejmuje:
– przebudowę istniejących dróg o długości łącznie 255 m z wydzieleniem chodników i ciągów pieszo-jezdnych,   
– wydzielenie 35 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych,
– utwardzenie terenu pomiędzy budynkami szkoły i hali sportowej na powierzchni 716 m2,   
– przebudowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki z powierzchni projektowanych terenów utwardzonych i z dachów istniejących budynków do systemu rozsączającego,    
– wykonanie nowego ogrodzenia z bramą wjazdową od południowej strony kompleksu,
– zagospodarowanie terenów zielonych poprzez wyrównanie humusem i obsianie trawą. 
Wykonawca: WASBUD Robert Wąs z Grodkowa.

Wykonawcy mają czas na realizację przedsięwzięć  do lutego 2024 roku. 

 

Podpisana też została umowaz wykonawcą na realizację prac w budynku świetlicy i filii biblioteki publicznej w Świerkach. Zadanie o nazwie „Docieplenie elewacji budynku Sali wiejskiej w Świerkach” o wartości 280 tys. zł wykona Spółdzielnia Wielobranżowa w Bystrzycy Kłodzkiej. Firma ma czas do lata przyszłego roku.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)