Nowa rada, stare władze. Uroczysta sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju kadencji 2024-2029

środa, 8.5.2024 11:33 304 0

Burmistrz Mateusz Jellin oraz nowo wybrani radni złożyli lubowanie podczas uroczystej sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju kadencji 2024-2029. Obrady prowadził radny senior, Zbigniew Bilan.

Burmistrz zaświadczenie o wyborze odebrał od pzewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, Adama Antosika. Zadeklarowałem przy tym dalszą pracę na rzecz rozwoju miasta przy współpracy z Radą Miejską, dyrektorami jednostek, prezesami spółek, pracownikami urzędu. „Wszystko dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców” – oświadczył Mateusz Jellin.

Jednogłośnie przewodniczącą Rady Miejskiej została ponownie wybrana Marlena Runiewicz-Wac, która z powodzeniem pełniła tę funkcję w kadencji 2018-2024. Funkcję wiceprzewodniczącego objął Marcin Fibich.

Komisjom Rady Miejskiej przewodniczyć będą:
• Komisja Rewizyjna: Maciej Cieciuch, Robert Serafin – zastępca;
• Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Zbigniew Bilan, Dariusz Domagała – zastępca;
• Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego – Marcin Fibich, Barbara Zimna – zastępca; ️
• Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Robert Serafin, Anna Walczuk – zastępca;
• Komisja Uzdrowiskowa i Spraw Społecznych – Lilianna Babińska, Katarzyna Czaja-Doroszuk – zastępca.

Wyniki wyborów samorządowych w Polanicy-Zdroju znajdziecie TUTAJ. [-]

Zdjęcia: UM Polanica-Zdrój.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)