Nowa pula środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

piątek, 3.3.2023 12:00 235 0

Maciej Awiżeń, Starosta Kłodzki oraz Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, wicestarosta Kłodzki, uczestniczyli w spotkaniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Powiatową radę tworzą wspólnie z samorządowcami powiatu przedstawiciele gmin oraz stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu kłodzkiego.

Tematem spotkania były otrzymane w roku bieżącym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki w wysokości ponad 4,5 mln zł.  W trakcie spotkania rady została przeprowadzona dyskusja odnośnie propozycji wykorzystania tej kwoty w oparciu o wydatki w 2022 roku.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wypracowała listę propozycji podziału środków w 2023 roku, którą przedstawi Radzie Powiatu Kłodzkiego do akceptacji na najbliżej sesji. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)