Nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego w Nowej Rudzie

czwartek, 23.2.2023 16:16 377 0

W Nowej Rudzie w Zespole Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego – „Wspólnota Dziecięca Gromadka” przy ul. Fredry 47, została utworzona przez Powiat Kłodzki nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza o nazwie DELTA. 

Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, wicestarosta kłodzki, jako przedstawiciel powiatu kłodzkiego, czyli organu, który utworzył placówkę, złożyła serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierali jej powstanie. Niejednokrotnie zespół placówek opiekuńczo-wychowawczych wspierali również przybyli na otwarcie Tomasz Kiliński, burmistrz Nowej Rudy oraz Andrzej Behan, przewodniczący Rady Miasta Nowa Ruda. 

W otwarciu udział brali również Bogumił Zwardoń, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oraz przedstawiciele mediów. Rolę gospodarza pełnili Joanna Zachariasz, dyrektor Zespołu Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Socjalizacyjnego – „Wspólnota Dziecięca Gromadka”, oraz Bogdan Ogrodowczyk, zastępca dyrektora placówki. Przybyli goście obejrzeli nowe pomieszczenia, w których będą mieszkać podopieczni. Rozmawiano o bieżących problemach związanych z kwestiami pieczy zastępczej i możliwościach ich rozwiązywania. Dyrektor placówki podziękowała za duże wsparcie od powiatu i władz miasta Nowej Rudy.

Symbolicznie wicestarosta  Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk przekazała w imieniu Zarządu Powiatu oraz Macieja Awiżenia, starosty kłodzkiego– kosz słodkości dla dzieci, na dobry początek funkcjonowania placówki. Wicestarosta podkreśliła, że ideą władz powiatu jest stworzenie w każdym ośrodku warunków jak najbardziej zbliżonych do domowych.

Organem prowadzącym placówkę jest Powiat Kłodzki. Kontrolę nad bieżącą organizacją zadań placówki sprawuje Wojewoda i Zarząd Powiatu. Delta jest już 4 odziałem znajdującym się tym ośrodku opiekuńczo-wychowawczym i przeznaczona jest dla 10 dzieci w wieku od 10 lat do uzyskania pełnoletności. W całym obiekcie przebywa obecnie ponad 50 dzieci. 

Ustawodawca kilka lat temu wprowadził podział administracyjny w dawnych domach dziecka na pojedyncze osobne placówki. W każdej placówce może przebywać maksymalnie do 14 podopiecznych. Dlatego w jednym budynku często spotykamy się z kilkoma placówkami. Podział ten miał na celu m.in. stworzyć bardziej domową atmosferę. 

W tego typu placówkach realizuje się zadania z zakresu doraźnej i całodobowej opieki nad wychowankami. Placówki typu socjalizacyjnego zapewnią dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. 

Prowadzone są tam zajęcia dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb przebywających w niej wychowanków z uwzględnieniem zapewnia możliwości realizacji obowiązku szkolnego na odpowiednim poziomie.

Ważnym zadaniem w tego typu placówkach jest podejmowanie przez pracowników działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny adopcyjnej, zastępczej lub pełnego usamodzielnienia się wychowanków.[-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)