Niebezpieczne odpady pod kontrolą ITD [Foto]

czwartek, 11.8.2022 12:31 2093 3

Inspektorzy z kłodzkiego oddziału dolnośląskiej ITD zatrzymali na drodze krajowej nr 8 do kontroli ciężarówkę należącą do  litewskiego przewoźnika. Zestawem pojazdów przewożono tranzytem przez Polskę odpad niebezpieczny z Litwy  do Czech.

Podczas kontroli stwierdzone zostały rażące naruszenia obowiązków jakie przewoźnik jest winien spełniać przy realizacji transportu odpadów niebezpiecznych podlegających umowie dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Kontrolowanym pojazdem transportowano towar o właściwościach żrących będący jednocześnie odpadem. Przewoźnik posiadał stosowne zezwolenie na przemieszczenie odpadów jednakże nie dopełnił warunków wymaganych przy takim przewozie.  

Kontrola wykazała, iż kierowca nie posiada wymaganego szkolenia uprawniającego do transportu towarów niebezpiecznych, w pojeździe brak jest wymaganych dokumentów dotyczących ładunku, a sam pojazd nie zawiera wielu elementów wymaganego oznakowania i wyposażenia. Ponadto przewożony ładunek również nie był oznakowany, a opakowania użyte do przewozu nie spełniały określonych wymogów.

Z powodu stwierdzonych nieprawidłowości transport został wstrzymany do czasu uzupełnienia wymaganych braków, a wobec przewoźnika wszczęte zostało administracyjne postępowanie wyjaśniające w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Zarówno przewóz odpadów jak i towarów niebezpiecznych podlega szczególnym regulacjom administracyjnym zaś prowadzone przez ITD kontrole mają na celu eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów stwarzających zagrożenie dla jego bezpieczeństwa.

ITD

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

ONAN piątek, 12.08.2022 22:05
A kiedy kontrola PKS Kłodzko. Autobusy tak ciekawe jeżdżę. Zresztą...
Bogobojowy piątek, 12.08.2022 09:30
Niebezpieczne odpady to są na Wiejskiej w Warszawie i Żoliborzu.
Podpis czwartek, 11.08.2022 16:20
Pojazd wyeliminowany z ruchu. Odpady (niebezpieczne) "kwitną" u nas. A...