Mł. bryg. Marcin Kosiński został Zastępcą Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku. Gratulujemy!

wtorek, 30.4.2024 15:21 2100 3

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Hajduk wręczył 30 kwietnia decyzję personalną o powołaniu z dniem 1 maja na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku mł. bryg. Marcinowi Kosińskiemu.

Mł. bryg. Marcin Kosiński jest absolwentem Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, którą ukończył w 2003 roku, a potem  Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i Politechnikę Wrocławską. Służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku rozpoczął w 2003 roku.

Przez blisko 17 lat związany był z  pionem kontrolno-rozpoznawczym, którego naczelnikiem był w latach 2019-2020. Niejako zwieńczeniem służby w pionie kontrolno-rozpoznawczym oraz potwierdzeniem zdobytej wiedzy i kwalifikacji było uzyskanie w 2018 roku prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Od 2020 roku mł. bryg. Kosiński pełni służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Kłodzku, początkowo jako Zastępca Dowódcy Jednostki potem jako Dowódca Jednostki. Od 2021 roku jest również nieetatowym Dowódcą Kompanii Gaśniczej „Jelenia Góra” Centralnego Odwodu Operacyjnego.

W ciągu swojej ponad 20-letniej służby odznaczony został brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz srebrną odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Z dniem 1 lutego był pełniącym obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kłodzku. Teraz już nie ma żadnego „ale”. Gratulujemy i życzymy powodzenia! [-]

Zdjęcia: mł. asp. Wojciech Walens i doba.pl

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

pawel sobota, 04.05.2024 19:45
Gratulacje Marcin!
Saunatorium środa, 01.05.2024 09:01
Gratulacje!
Znajomy środa, 01.05.2024 03:04
Gratulacje Marcin !