Mikroprojekt gminy Szczytna i miasta Česka Skalica pn.: „Przyjdźcie na …”, „Zveme Vás na …” jest już na finiszu

wtorek, 23.5.2023 10:58 214

Polsko-czeski mikroprojekt pn.: „Przyjdźcie na …”, „Zveme Vás na …” współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska zbliża się ku końcowi.

 

 Gmina Szczytna oraz miasto Česka Skalica realizują wspólny mikroprojekt pn.: „Przyjdźcie na …”, „Zveme Vás na …” współfinansowany ze środków Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Ostatnie zaplanowane wydarzenie zamykające ten projekt to „Partnerski Kamienny Trakt”, podczas którego nastąpi otwarcie Alei Partnerstwa Transgranicznego. Partnerzy zasadzą 2 lipy symbolizujące polsko-czeską współpracę, a dla dzieci i dorosłych przewidziano wiele atrakcji. Organizatorzy serdecznie zapraszają w sobotę, 27 maja do GEOPARKU.