Magazyn Zielonej Energii „Młoty” – odbyły się pierwsze spotkania mieszkańców z rzeczoznawcami

czwartek, 29.2.2024 15:01 1021

Od 19 do 23 lutego 2023 r. odbywały się pierwsze spotkania niezależnego rzeczoznawcy majątkowego z właścicielami nieruchomości gruntowych zlokalizowanych w obrębie planowanej ESP Młoty. Chęć przystąpienia mieszkańców do dobrowolnych wycen cieszy się dużą popularnością, czego potwierdzeniem są kolejne zgody składane przez mieszkańców w Lokalnym Punkcie Informacyjnym.

Wszystkie spotkania mieszkańców z rzeczoznawcą odbyły się w zaplanowanym, ustalonym wcześniej terminie. Przebiegały w przyjaznej atmosferze, a interesanci udostępniali wszelkie nieruchomości, które podlegają oględzinom.

Zadaniem rzeczoznawcy jest dokonanie oceny i analizy wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na wartość nieruchomości. Obejmują one lokalizację, stan techniczny budynku, infrastrukturę otaczającą i inne czynniki ekonomiczne. Wynikiem oględzin jest przygotowanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości. Rzeczoznawca deklaruje przygotowanie powyższych operatów w maju 2024 r. Wówczas, każdy mieszkaniec będzie miał możliwość indywidualnego omówienia wyceny z rzeczoznawcą, jak również będzie mógł wnieść swoje uwagi oraz zastrzeżenia.

Spotkania z niezależnym wykonawcą są realizacją deklaracji złożonych przez Grupę PGE na spotkaniach z mieszańcami. PGE, jako odpowiedzialny inwestor, wyszła z inicjatywą dobrowolnego wykupu nieruchomości znajdujących się w obszarze planowanej inwestycji, przed uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie ESP, czyli przed zastosowaniem procedur przewidzianych w specustawie, która narzuci warunki wykupu nieruchomości. Działanie Grupy PGE jest podyktowane chęcią wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań dla obu stron i uzgodnienie dogodnych dla właścicieli warunków oraz terminów odkupu nieruchomości.

Aby przystąpić do procesu dobrowolnej wyceny, należy zgłosić nieruchomość do udziału w procesie wyceny przez osobę, która dysponuje tytułem prawnym do danej nieruchomości. Odpowiednie formularze są dostępne do pobrania pod linkiem na stronie poświęconej projektowi ESP Młoty: https://www.gkpge.pl/projekt-mloty. Formularze dostępne są również w Lokalnym Punkcie Informacyjnym.