Krajowa mapa zagrożeń - konsultacje w Kłodzku

czwartek, 11.2.2016 14:20 992 0

Mapa zagrożeń to zupełnie nowy projekt Policji na skalę ogólnokrajową. Jego nadrzędnym celem jest podniesienie bezpieczeństwa obywateli. Drogą do tego ma być identyfikacja zagrożeń przy współpracy z mieszkańcami i naniesienie ich na ogólnie dostępną mapę w Internecie. Przeciętny obywatel będzie miał wiedzę, które miejsca lepiej omijać z daleka, jakie występują tam zagrożenia, z kolei dla odpowiedzialnych służb będzie to wskazówka do podejmowania konkretnych działań.

Obecnie również Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku zbiera dane do tego projektu, spotykając się m.in. z władzami samorządowymi i pracownikami merytorycznymi administracji samorządowej. W Urzędzie Gminy Kłodzko takie spotkanie odbyło się 9 lutego br. z udziałem m.in. zastępcy komendanta powiatowego policji mł. insp. Andrzeja Czerniatowicza, wójta Stanisława Longawy i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Małgorzaty Pajor-Pijanowskiej. Informacja na temat powstającego projektu mapy zagrożeń będzie przekazywana również gospodarzom wsi podczas m.in. podczas zebrań wiejskich.

źródło: UG Kłodzko

Dodaj komentarz

Komentarze (0)