komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

piątek, 10 lipca 2020

Sylwany, Witalisa

Koronawirus – przekraczanie granicy

wtorek, 2.6.2020 09:40 , komentarze: 0 , odsłony: 2189
kategorie artykułu:

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej zostaje przedłużona do 12 czerwca br. Granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Nadal będą prowadzone kontrole w portach morskich i na lotniskach. Zostają również utrzymane ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski.

Podstawa prawna:
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną (Dz.U. 2020, poz. 434 z późn. zm.)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. 2020, poz. 435 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. 2020, poz. 905)

Gdzie można przekroczyć polską granicę?

Granicę wewnętrzną można przekraczać:

 • na granicy z Niemcami:
                        - przez przejścia drogowe - Jędrzychowice, Olszyna, Świecko, Krajnik Dolny, Kołbaskowo, Świnoujście-Garz, Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą;
                        - w ruchu pieszym - Zgorzelec, Gubin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą;
 • na granicy z Litwą: Budzisko, Ogrodniki;
 • na granicy ze Słowacją: Barwinek, Chyżne;  
 • na granicy z Czechami:
                      - przez przejścia drogowe - Cieszyn-Chotĕbuz, Gorzyczki, Nowe Chałupki, Kudowa Słone, Trzebina, Jakuszyce, Gołkowice, Lubawka, Głuchołazy oraz w:
  - Wiechowicach - od poniedziałku do piątku w godz: 5:00-7:00,13:00-15:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00 oraz w sobotę i niedzielę w godz.: 5:00-7:00, 17:00-19:00,
  - Pietrowicach - od poniedziałku do piątku w godz: 5:00-7:00, 14:00-19:00, 21:00-23:00,  oraz w sobotę i niedzielę w godz.: 5:00-7:00, 17:00-19:00
  - Boboszowie - od poniedziałku do niedzieli w godz: 4:00-8:00, 12:00 -16:00, 20:00- 24:00,
   - Zawidowie - od poniedziałku do niedzieli w godz: 4:00- 8:00, 12:00 -16:00, 20:00- 24:00,

 - w ruchu pieszym - Cieszyn-Český Tĕšín (Most Przyjaźni).

Na granicy z Rosją, Białorusią i Ukrainą ruch graniczny został znacznie ograniczony. Granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach, granicę z Białorusią – w Kuźnicy, Bobrownikach i Terespolu, a z Ukrainą – w Dorohusku, Korczowej, Hrebennem oraz w Medyce (tylko w ruchu pieszym).

Kto może wjechać do Polski?

Do Polski mogą wjechać jedynie:

 1. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
 3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 4. szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
 5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidecji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
                    - wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
                    - przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
 7.  cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób,
 8. uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce,
 9. obywatele państw członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu prze terytorium RP,  trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy RP,  do miejsca zamieszkania lub pobytu.
 10. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
                       - w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu,
                       - po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców.
 11. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Wasze komentarze

czwartek, 9.7.2020 12:14
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe