komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

czwartek, 28 maja 2020

Jaromira, Justa

Kontrola na granicy przedłużona do 12 czerwca

czwartek, 14.5.2020 09:51 , komentarze: 18 , odsłony: 5235
kategorie artykułu:

Polska zdecydowała o przedłużeniu kontroli granicznej o następne 30 dni – do 12 czerwca br. Szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia w tej sprawie.

Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją) zostaje przedłużona o 30 dni – od 14 maja br. do 12 czerwca br. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Kontrola na granicy wewnętrznej

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca br. przywróciło tymczasowo kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną na okres od 15 marca br. do 24 marca br. Nowelizacja rozporządzenia przedłużyła ten czas o 20 dni – od 25 marca br. do 13 kwietnia br. Następna zmiana rozporządzenia ponownie przedłużyła kontrolę o 20 dni - od 14 kwietnia br. do 3 maja br., a kolejna o 10 dni - od 4 maja br. do 13 maja br. Na podstawie aktualnych przepisów Polska przedłuża kontrolę o 30 dni – do 12 czerwca br.

W związku ze stale utrzymującym się zagrożeniem koronawirusem, Polska skorzystała obecnie z art. 25 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen. Zgodnie z tym przepisem w przypadku zaistnienia poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego państwo członkowskie może wyjątkowo przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych, na ograniczony okres nieprzekraczający 30 dni lub na okres przewidywalnego istnienia tego poważnego zagrożenia, jeśli przekracza on 30 dni.

Gdy państwo członkowskie planuje przywrócenie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych na podstawie art. 25 musi spełnić określone wymagania. Jest zobowiązane powiadomić pozostałe państwa członkowskie i Komisję Europejską najpóźniej cztery tygodnie przed planowanym przywróceniem kontroli. Jest także możliwy krótszy termin w przypadku gdy okoliczności, które spowodowały potrzebę przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych, staną się znane później niż cztery tygodnie przed planowanym przywróceniem kontroli. Polska dopełniła wszystkich formalności określonych w przepisach kodeksu granicznego Schengen.

Granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na lądzie: z Czechami – 18, ze Słowacją  – 5, z Niemcami – 16, z Litwą – 3. Kontrola graniczna jest też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach. Tak jak dotychczas kontrola graniczna będzie prowadzona przez Straż Graniczą, której działania wspierają policjanci, strażacy i żołnierze.

Ograniczenia przy wjeździe do Polski

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do Polski utrzymane zostają ograniczenia dla cudzoziemców. Są one związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową mogą:

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

1.    wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

2.    przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wskazani powyżej, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 MSWiA

 

Wasze komentarze

OcoTU Biega WIRUS ROZWIJA SIE 2 TYGODNIE ..? TEST WAZNY...
czwartek, 14.05.2020 19:13 autor: XRETD
Ja jako Kudowianin nie życzę sobie, aby plebs z całej...
czwartek, 14.05.2020 10:33 autor: Robert Duch
niech koledzy z PISu otworzą inne przejścia a do twej...
czwartek, 14.05.2020 22:03 autor: markus1
Panie Robercie wstydź się Pan.
czwartek, 14.05.2020 10:54 autor: Rd.
Robert, ale Ty głupi jesteś.
czwartek, 14.05.2020 11:23 autor:
Jesteś ograniczonym komuchem idź do tv z tym to nie...
czwartek, 14.05.2020 11:23 autor: Aaaa
Przynajmniej nie wstydze sie pisac pod swoim imieniem i nazwiskiem...
czwartek, 14.05.2020 11:34 autor: Robert Duch
A powinieneś.
czwartek, 14.05.2020 11:50 autor:
Ty jestes dobrym idiota
czwartek, 14.05.2020 13:10 autor:
co proszęę !!? ja nie jestem komuna żadna, mój dziadek...
czwartek, 14.05.2020 13:50 autor: Robert Duch
Do uczciwej pracy byś poszedł jak my w czeskiej fabryce...
czwartek, 14.05.2020 17:26 autor: Milan janocka
Skoro uważasz się za lepszego to przyłącz się do narodu
czwartek, 14.05.2020 10:52 autor: Plebs
poniedziałek, 25.5.2020 00:00
poniedziałek, 25.5.2020 08:26
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele