Kontrola graniczna na przejściu Kudowa-Słone [Foto]

niedziela, 15.3.2020 16:05 6184 3

W celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 przywrócone zostały kontrole graniczne. Na terenie powiatu kłodzkiego jedynym miejscem do przekroczenia granicy jest przejście graniczne Kudowa-Słone, gdzie dokonywany jest pomiar temperatury, funkcjonariusze odbierają karty lokalizacji i weryfikują zawarte w nich informacje z dokumentami tożsamości.

 

Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

Wjechać mogą wyłącznie:

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy;
  • posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Obywatele Polski, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy obywatel naszego kraju zostanie zarejestrowany, przebadany i skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.

 Wyjątkiem są osoby:

  • z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim. Podczas przekraczania granicy wymagane jest posiadanie zaświadczenia o pracy w Czechach, wydawane przez pracodawcę.
  • kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.

Nie będą musiały one przebywać kwarantanny.

Przeczytaj komentarze (3)

Komentarze (3)

Polak poniedziałek, 16.03.2020 15:36
Pracownicy Skody mogą PRZYWLEC do PL to g.wno ! Zakazać...
Skoda Czechy sobota, 21.03.2020 23:58
Boli cię że taka menda jak ty nie ma porządnej
czwartek, 19.03.2020 21:40
I WSZYSCY POWINNI DOSTAĆ TAKĄ SAMĄ PENSJE SIEDZĄC W DOMACH...