komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

środa, 15 lipca 2020

Henryka, Wlodzimierza

KONKURS OFERT na wyk. robót budowlanych w Bardzie

czwartek, 16.5.2019 13:55 , odsłony: 312
kategorie artykułu:

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH-AG KONCEPT ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

AG KONCEPT ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Rynek 29 57-200 Ząbkowice Śl. działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Głównej 48-50 w Bardzie OGŁASZA KONKURS OFERT na wykonanie robót budowlanych:

Wariant I- remont pokrycia dachowego wraz z ociepleniem połaci dachu (styropapa), wymiana okien połaciowych, wymiana stolarki okiennej w części strychowej, obróbki blacharskie, konserwacja rynien i rur spustowych

Wariant II- wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki z ociepleniem połaci dachu, wymiana okien połaciowych, wymiana stolarki okiennej w części strychowej, obróbki blacharskie, konserwacja rynien i rur spustowych

budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 48-50 w Bardzie.

 

Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze- koszt materiałów, koszt robocizny , pozostałe koszty pośrednie. Wycena na podstawie własnych obmiarów.

Termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia.

Informacji w sprawie złożenia zamówienia udziela : biuro AG Koncept Rynek 29 w Ząbkowicach Śląskich tel: 607 067 315 lub biuro w Bardzie przy placu Wolności 1 tel. 883 775 880.

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres AG-Koncept Rynek 29 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Termin składania ofert upływa dnia 30.06.2019 roku. Koperta powinna być oznaczona napisem : KONKURS OFERT  Wymiana pokrycia dachowego budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Głównej 48-50 w Bardzie.

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1.  Wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto, gwarancję, termin wykonania zamówienia .

2.  Kosztorys ofertowy

 

UWAGA ! Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

 
wtorek, 28.4.2015 14:53
wczoraj, 12 godz temu
piątek, 10.7.2020 10:49
piątek, 10.7.2020 10:47
poniedziałek, 6.7.2020 13:37
piątek, 6.4.2018 16:34
piątek, 26.6.2020 09:21
środa, 17.9.2014 10:33
poniedziałek, 23.5.2016 09:08
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe