Koniec karnawału i Biesiada KGW

środa, 10.2.2016 11:06 2157 0

Biesiada Ostatkowa Kół Gospodyń Wiejskich w Krosnowicach to trwający od wielu lat zwyczaj, zgodnie z którym, gospodynie w Gminie Kłodzko wspólnie kończą karnawał. Tak było i tym razem (6 bm.). Spotkanie upłynęło na zabawie tanecznej, nie zabrakło też karnawałowego konkursu, tym razem były to kotyliony.

Gospodarzami Biesiady Ostatkowej KGW w Krosnowicach byli wójt Stanisław Longawa i KGW „Kumy” z Krosnowic na czele z przewodniczącą Haliną Puk, natomiast uczestnikami: radni Rady Gminy Kłodzko na czele z przewodniczącym Zbigniewem Turem, sołtysi i członkowie rad sołeckich, koła gospodyń wiejskich i ich gości. Swoją obecnością biesiadników zaszczycili też: radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Zbigniew Szczygieł, radny Rady Powiatu Kłodzkiego Hubert Krech, Elżbieta Ulatowska z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Jarosław Surówka – prezes Bystrzyckiego Centrum Zdrowia.


To biesiadne spotkanie jest okazją do dobrej zabawy – w dosłownym rozumieniu. Tak więc krosnowickie „Kumy” zadbały o poczęstunek dla gości, każde z kół zastawiło własny stół, a wszystkim do tańca przygrywał zespół „Podzamek Boys”. Na dobry początek zaśpiewały „Kumy” - na ludowo, a wszystkich do tańca zagrzał „Chór Sołtysów” im. Piotra Ćwichuły, który w swoim repertuarze ma m.in. „Bałkanicę” zespołu Piersi.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)