Konferencja dot. elektromobilności w Polanicy-Zdroju [Foto]

piątek, 28.5.2021 16:36 1451 1

28 maja  w Teatrze Zdrojowym w Polanicy-Zdroju zorganizowana została konferencja, podczas której zaprezentowany został dokument pn.„Strategia rozwoju elektromobilności". Jego stworzenie możliwe było dzięki pozyskanej przez gminę dotacji, a opracowany został z myślą o rozwoju uzdrowiska i promocji miasta.  Określa on główne cele i kierunki działań przez najbliższe 5 lat.

- Organizatorem jest Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju. Konferencja ma na celu wypromowanie dokumentu jakim jest "Strategia rozwoju elektromobilności". Powstał on już wcześniej jednak z powodu pandemii nie mogliśmy tej konferencji zorganizować wcześniej. Dokument ten powstał dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - mówi Agata Winnicka, zastępca burmistrza Polanicy-Zdroju. 

Strategia Rozwoju Elektromobilności Gminy Polanica-Zdrój na lata 2020-2025 jest komplementarna z innymi dokumentami planistycznymi, które posiada gmina, dokumentami strategicznymi powiatu kłodzkiego, województwa dolnośląskiego oraz kraju, a wszystkie plany i programy, tworzone w okresie 2020-2025 będą spójne z wizją opisaną w strategii.

Jej celem jest zaplanowanie działań pozwalających na stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności w mieście. Strategia jest zatem odpowiedzią na rozwijający się rynek elektromobilności oraz paliw alternatywnych, a także prowadzoną przez Polskę i Unię Europejską politykę klimatyczno-energetyczną oraz politykę transportową.

W styczniu 2020 roku w Polanicy-Zdroju przeprowadzono badanie ankietowe, a zawarte pytania dotyczyły szeroko pojętej elektromobilności w gminie. Kwestionariusz dostępny był zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. 

Strategia opiera się na unikalnym charakterze uzdrowiskowym gminy, tak aby jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby podczas tworzenia, wdrażania i monitorowania jej efektów. Celem jest wprowadzenie elektrycznego sprzętu do oczyszczania miasta i pielęgnacji zieleni, który pozwoliłby zredukować hałas na terenie parku i nie tylko. Kolejnym założeniem jest zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej, a także wprowadzenie komunikacji publicznej (w postaci autobusu elektrycznego) między Polanicą-Zdrój, a Parkiem Narodowym Gór Stołowych czy Ośrodkiem Narciarskim na Zieleńcu. W wyniku realizacji tej strategii Polanica-Zdrój stanie się kurortem dbającym w szczególności o czystość powietrza i stawiającym na pierwszym miejscu te rozwiązania, które będą ulepszać jej wizerunek, poprawiać infrastrukturę i bazę rekreacyjno-turystyczną chroniąc jednocześnie jej walory przyrodnicze, uzdrowiskowe i klimatyczne. 

Z uwagi na stosunkowo krótki czas obowiązywania niniejszego dokumentu postanowiono nie generować szczegółowego harmonogramu monitorowania jej wdrażania. W dokumencie przedstawiono jednak planowany czas wprowadzania działań, założono więc, że corocznie analizowany będzie stan wykonania założeń. Ich realizacja raportowana będzie w sprawozdaniach burmistrza oraz w raporcie z wykonania założeń strategii opracowanym na początku 2026 roku (po okresie jej obowiązywania).

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Maschinengewehrschütze piątek, 28.05.2021 20:42
Może zacznijcie od polanickich ulic i chodników?