Powstanie dokumentacja dla obwodnicy Szalejowa Górnego w ciągu D-K8

wtorek, 7.9.2021 16:44 2500 4

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Szalejowa Górnego w ciągu drogi krajowej nr 8.

Obwodnica Szalejowa Górnego zostanie wybudowana jako droga w nowym śladzie. Będzie drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 3 km. W ramach zadania planowana jest również budowa skrzyżowań, obiektów inżynierskich, budowa elementów ochrony środowiska oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Termin składania ofert został wyznaczony na 6 października br. 

Cel inwestycji 

Budowa obwodnicy Szalejowa Górnego poprawi przepustowość drogi krajowej nr 8 na odcinku od Szczytnej do Kłodzka. Wyprowadzi ruch tranzytowy z miejscowości, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. 

Obwodnica nowym śladem  

Zmiana uwarunkowań technicznych w terenie, która nastąpiła już w toku opracowywanej dokumentacji projektowej dla rozbudowy DK-8, wymagałaby wprowadzenia dodatkowych rozwiązań technicznych. Zmiany dotyczą m.in. zaliczenia uchwałą gminy Kłodzko dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych, w tym przekwalifikowanie zjazdu publicznego prowadzącego do Szkoły w Szalejowie na drogę gminną. Przede wszystkim konieczne byłoby podniesienie niwelety istniejącego przebiegu drogi, zwiększenie ilości robót ziemnych, wykonanie dodatkowych wyburzeń i wprowadzenie uciążliwych objazdów. 

 W związku z powyższym wykonano analizę możliwych rozwiązań technicznych, w której uwzględniono możliwość rozbudowy DK8 po istniejącym śladzie oraz rozwiązania wariantowego - tzw. obejścia Szalejowa Górnego, czyli budowy drogi po nowym śladzie. Analiza wykazała, że zarówno pod względem finansowym, jak i społecznym zaprojektowanie obwodnicy Szalejowa Górnego będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem, które bezpośrednio przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu w miejscowości. 

Program Inwestycji 

W maju br. Minister Infrastruktury podpisał aneks do Programu Inwestycji (PI) dla rozbudowy DK8 na odcinku od Szczytnej do Kłodzka, w którym ujęte zostało wykonanie prac projektowych dla obwodnicy Szalejowa Górnego. PI jest jednym z ważniejszych dokumentów, który wstępnie określa zamierzenia, koszty i cele związane z planowaną inwestycją. 

Przeczytaj komentarze (4)

Komentarze (4)

kudowianin środa, 08.09.2021 09:04
O ewentualnym terminie realizacji będą rozmawiać ci, którzy obecnie są w pampersach
Szalejowianin środa, 08.09.2021 11:56
Całkiem możliwe, że ci w jeszcze w pampersach będą rozmawiać o terminie realizacji a ci jeszcze nienarodzeni dostąpią zaszczytu poruszania się tą drogą.
kudowianin środa, 08.09.2021 16:46
Marzyciel ... chętnie bym się z Tobą założył, że tak nie będzie ale ostatnio wygrywam wszystkie zakłady i przestało mnie to bawić
Olo środa, 08.09.2021 13:20
Na skrzyżowaniu K-8 z droga na Polanicę co chwile wypadki, w pobliżu szkoła z drogami na krajówkę, dobra decyzja co do obwodnicy