komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
LOTTO

piątek, 22 marca 2019

Katarzyny, Boguslawa

Inicjatorzy referendum przedstawili uzasadnienie. Burmistrz odpowiada

wtorek, 2.1.2018 17:20 , komentarze: 37 , odsłony: 8276
kategorie artykułu:

Inicjatorzy referendum w sprawie odwołania burmistrza Kłodzka, Michała Piszko oraz Rady Miasta przed upływem kadencji przedstawili uzasadnienie przeprowadzenia akcji. Wśród wymienionych zarzutów znalazły się m.in. brak realizacji obietnic wyborczych, arogancja i nieliczenie się z opinią i protestami mieszkańców, a także błędna polityka inwestycyjna niezgodna z interesami miasta. Do treści uzasadnienia odniósł się także włodarz.  

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA BURMISTRZA KŁODZKA I RADY MIASTA KŁODZKA PRRED UPŁYWEM KADENCJI

Szanowni mieszkańcy Kłodzka

Grupa inicjatywna referendum gminnego zawiadamia o wszczęciu procedury zmierzającej do przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Kłodzka Michała Piszko, oraz Rady Miasta Kłodzka przed upływem kadencji z następującym uzasadnieniem:
1. Brak realizacji obietnic wyborczych.
2. Błędna polityka inwestycyjna niezgodna z interesami miasta i jego mieszkańców:
- Decyzja o budowie parkingu przy ul. Nowy Świat tuż pod domami i wbrew woli właścicieli, narażająca budżet miasta na wypłaty licznych odszkodowań z tytułu utraty wartości ich nieruchomości,ponadto decyzja skutkująca wyprowadzeniem turystów z centrum miasta, oraz zniszczeniem terenów zielonych parku.
- Odrzucenie propozycji budowy parkingu na rozległych, niewykorzystanych terenach PKS korzystnej dla turystów, kłodzkich przedsiębiorców i budżetu miasta.
- Brak działań dla zapobieżenia zanieczyszczaniu źródeł wody pitnej przy ul. Korczaka ( zagrożenie dla zdrowia a nawet życia mieszkańców Kłodzka)
- Bezpodstawne odrzucenie zaplanowanej budowy miejskich zbiorników przeciwpowodziowych, zatwierdzonych przez poprzednią Radę Miasta.
- Brak działań dla poprawy stanu czystości powietrza w Kłodzku (niekorzystanie z funduszy na inwestycje ekologiczne dla modernizacji systemów grzewczych)
3. Arogancja i nie liczenie się z opinią i protestami mieszkańców:
- Brak konsultacji decyzji istotnych dla miasta.
- Brak współpracy z przedsiębiorcami ze szkodą dla mieszkańców i budżetu Kłodzka.
4. Kolesiostwo - zatrudnianie osób na stanowiskach w Urzędzie Miasta i placówkach podległych
5. Wykorzystywanie stanowiska Burmistrza Miasta do walki z demokratycznie wybranym Rządem R.P.
6. Demoralizacja mieszkańców:
- Organizacja i finansowanie bluźnierczego spektaklu i koncertów obrażających Boga
- Publiczne popieranie czarnych protestów ( wspieranie aborcji).

Do treści zarzutów odniósł się włodarz miasta, Michał Piszko. 

1. Brak realizacji obietnic wyborczych.

Michał Piszko: Konsekwentnie, krok po kroku, realizowane są obietnice wyborcze. Zanim jednak przystąpiliśmy do przeprowadzania inwestycji musieliśmy uporać się z zadłużeniem miasta. Przypomnę, że w tej kadencji spłaciliśmy 16 milionów zadłużenia, a mimo wszystko przeprowadziliśmy szereg inwestycji. Warto tutaj wspomnieć chociażby o remoncie ul. Kusocińskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Rodzinnej, ul. Czeskiej, budowie parkingów, placów zabaw. Pozyskaliśmy miliony złotych na realizację projektów, które poprawią infrastrukturę miejską, ale także uatrakcyjnią ofertę turystyczną (ścieżka wokół Twierdzy Kłodzko – prace już się rozpoczęły), ścieżka rowerowa – realizowana będzie w przyszłym roku, rewitalizacja terenów zielonych – realizacja na wiosnę, budowa skateparku – realizacja na wiosnę, itp.
Zająłem się także sprawami, które przez wiele lat były pomijane (bo ich nie widać i nie można się nimi chwalić),a są istotne dla rozwoju miasta – aktualnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. To oczywiście tylko część podejmowanych działań.

2. Błędna polityka inwestycyjna niezgodna z interesami miasta i jego mieszkańców:

Decyzja o budowie parkingu przy ul. Nowy Świat tuż pod domami i wbrew woli właścicieli, narażająca budżet miasta na wypłaty licznych odszkodowań z tytułu utraty wartości ich nieruchomości, ponadto decyzja skutkująca wyprowadzeniem turystów z centrum miasta oraz zniszczeniem terenów zielonych parku.

Michał Piszko: Przypominam, że jestem burmistrzem Kłodzka, a nie danej grupy. Muszę dbać o interes wszystkich mieszkańców. Parking przy ul. Nowy Świat jest częścią większej koncepcji i łączy się z innymi projektami. Parking przy ul. Nowy Świat ma odciążyć centrum miasta, dzięki projektowi, w ramach którego prowadzona jest inwestycja, wyremontowana zostanie ul. Zawiszy Czarnego i parking przy niej się znajdujący. Obok parkingu przy ul. Nowy Świat będzie zaczynać się przecinająca miasto ścieżka rowerowa. Zostanie zamontowane oświetlenie i poprawione dojście choćby do starówki, pojawią się też ławki, itp. – będzie ładniej i bezpieczniej. Z parkingu do rynku będzie można dość także ścieżką historyczną prowadzącą wokół Twierdzy Kłodzko. Uzupełniając całą koncepcje, planowany jest także remont ul. Traugutta. Czy to jest działanie przeciw mieszkańcom Kłodzka, czy raczej są to prace, które poprawią komfort kłodzczan i osób przyjezdnych?

- Odrzucenie propozycji budowy parkingu na rozległych, niewykorzystanych terenach PKS korzystnej
dla turystów, kłodzkich przedsiębiorców i budżetu miasta.

Michał Piszko: Teren PKS nie należy do miasta. Ponadto prowadzone były konsultacje inwestycji – nikt wówczas nie
wnosił sprzeciwów.

- Brak działań dla zapobieżenia zanieczyszczaniu źródeł wody pitnej przy ul. Korczaka (zagrożenie dla
zdrowia a nawet życia mieszkańców Kłodzka).

Michał Piszko: Nie rozumiem tego argumentu. Z tego co się orientuje, Wodociągi Kłodzkie zabezpieczają źródła poboru wody. Analizy kontrolne wody ze studni wykonywane przez zewnętrzne akredytowane laboratorium badawcze potwierdzają, że jakość wody ze studni nie budzi zastrzeżeń – podana informacja jest nieprawdziwa. Jeżeli zaś chodzi o zapewnienie odpowiedniego odwodnienia ul. Korczaka i terenów przyległych (od strony rzeki) – bo może o to chodziło, to jesteśmy na etapie projektowania kolektora, itp. Przypominam, że problem przy ul. Korczaka występuje od lat i jak do tej pory nikt się nim nie zajął. Dopiero za mojej kadencji zajęliśmy się tą sprawą, jednak takie inwestycje wymagają czasu. Obowiązują procedury, itp. Nie da się nic zrobić bez projektu, wygospodarowania środków. Nie poradzę nic na to, że niektórzy żądają pewnych rzeczy na pstryknięcie palcami.

- Brak działań dla poprawy stanu czystości powietrza w Kłodzku (niekorzystanie z funduszy na
inwestycje ekologiczne dla modernizacji systemów grzewczych).

Michał Piszko: Jesteśmy na etapie pozyskiwania środków na program, dzięki któremu będzie można wymienić piece. Możliwe, że będzie można z niego skorzystać już w przyszłym roku. W Kłodzku w dużej części mamy do czynienia ze starym budownictwem, gdzie wciąż grzeje się przestarzałymi piecami, a i mieszkańcy często palą nie nadającymi się do tego rzeczami. Czy zatem mamy wprowadzić zakaz korzystania ze starych pieców. I co wtedy? Sporą część kłodzczan nie stać na wymianę systemu ogrzewania na nowoczesny i ekologiczny. Działania mające na celu oczyszczenie powietrza są procesem co najmniej kilkuletnim. My już zrobiliśmy pierwszy krok. A jeżeli ktoś myśli, że można zrobić to w krótkim czasie, to zupełnie nie ma pojęcia o tym problemie.

3. Arogancja i nieliczenie się z opinią i protestami mieszkańców:
- Brak konsultacji decyzji istotnych dla miasta.
- Brak współpracy z przedsiębiorcami ze szkodą dla mieszkańców i budżetu Kłodzka.

Michał Piszko: Konsultacje w sprawie inwestycji były i są przeprowadzane. Budżet uchwalają radni i często to oni zgłaszają najpilniejsze potrzeby w swoich okręgach. Jestem otwarty na kontakty z przedsiębiorcami i często się z nim spotykam, staram się uczestniczyć i wspierać inicjatywy przez nich organizowane. Niestety, nie jestem w stanie spełnić postulatów wszystkich, bo niekiedy są one po prostu nie możliwe do wykonania.

4. Kolesiostwo - zatrudnianie osób na stanowiskach w Urzędzie Miasta i placówkach podległych

Michał Piszko: Obecnie w urzędzie zatrudnionych jest 100 osób, czy zatrudnieni są oni po znajomości? To samo się tyczy spółek i placówek podległych. Czy zatrudniam nowych nauczycieli, itp. Bliskie grono współpracowników stanowią osoby, na których mogę polegać i którzy na rzecz miasta pracują często dłużej niż pozostali urzędnicy. Przypomnę, że to podczas mojej kadencji uzyskaliśmy bardzo duże oszczędności na funkcjonowaniu urzędu, zrezygnowałem z drugiego zastępcy, a pensje na stanowiskach skarbnika czy sekretarza są znacznie niższe niż za poprzedniego burmistrza. Nie ma też sytuacji – jak bywało – wcześniej, że grupa urzędników zarabia ponad 8 tysięcy złotych brutto.

5. Wykorzystywanie stanowiska Burmistrza miasta do walki z demokratycznie wybranym Rządem R.P.

Michał Piszko: Nigdy nie podważałem Konstytucji RP i wynikających z niej praw obowiązujących wszystkich Polaków, zawsze z szacunkiem wyrażałem się o instytucji głowy państwa – Prezydenta RP. Nigdy nie przeciwstawiałem się demokracji i obecnie rządzącej formacji wykorzystując do tego stanowisko burmistrza.

6. Demoralizacja mieszkańców:
- Organizacja i finansowanie bluźnierczego spektaklu i koncertów obrażających Boga.
- Publiczne popieranie czarnych protestów (wspieranie aborcji).

Michał Piszko: W Kłodzku mieszkają różni ludzi i mają oni prawą do wyrażania swoich poglądów (chyba że promują one faszyzm, nazizm, komunizm i inne skrajne poglądy – wówczas kategorycznie się temu przeciwstawiam). Kłodzko ma duże tradycje teatralne – warto przypomnieć reaktywowane w tej kadencji Zderzenie Teatrów – i na naszej scenie jest miejsce na spojrzenia. Bywają spektakle mocno osadzone w naszej kulturze i odwołujące się do Polskości, do naszych korzeni, promujące chrześcijaństwo, itp. Niekiedy pojawiają się nieco inne spektakle, sięgające po niestandardowe środki wyrazu, nie jest to jednak teatr bluźnierczy, a zachęcający do dyskusji, itd. Z drugiej zaś strony patrząc, zanim zacznie się coś bojkotować, wypadałoby to najpierw obejrzeć, zapoznać się z tym.

Zbiórka podpisów trwa do 15 stycznia. 

 

Czytaj także: Referendum w Kłodzku. Ruszyła zbiórka podpisów

 

Wasze komentarze

Piszko się boi i teraz tylko upycha ludzi z innych...
niedziela, 14.01.2018 22:42 autor: Obserwator wodociągów
To trzeba w tym miejscu wybudować rondo
piątek, 05.01.2018 08:54 autor: Kłodczanin.
Rondo przy hotelu Śnieżnik jest planowane.
piątek, 05.01.2018 16:39 autor: .
Popieram Burmistrza, wie co robi. Wystarczy przejść się po Kłodzku...
czwartek, 04.01.2018 09:02 autor: Urodzona Kłodczanka
Nic dziwnego KłodCZanko , że twój komentarz ...
czwartek, 04.01.2018 18:37 autor: Urodzony KłoDZczanin
Trojan i tak do koryta nie wrócisz, bo twoje...
środa, 03.01.2018 19:28 autor: Madera
..
środa, 03.01.2018 18:15 autor: .
Wiem jedno! Trojan to cymbał!
środa, 03.01.2018 09:55 autor: Madera
Stare łupy boją się o swoje zaciszne meliny na ul...
środa, 03.01.2018 12:40 autor: PRZEMEK
Ale kazdy zatrudnia swoich....
środa, 03.01.2018 11:27 autor:
frajerzy do urn...
środa, 03.01.2018 07:14 autor: z motyką na słońce
i widać pisowskie śmierdziuchy się pojawiły i za nicków piszą głupoty. Z imienia i nazwiska napiszcie coś sensownego....

wtorek, 02.01.2018 23:15:14 autor: stewia

Daj przykład i podaj swoje ełnuchu.
wtorek, 02.01.2018 23:31 autor: JanKowalski
Może chce być burmistrzem?
wtorek, 02.01.2018 20:57 autor: Gość
to byłby dopiero horror a zastępcą może GK
wtorek, 02.01.2018 21:05 autor: marek

środa, 20.3.2019 12:56
1
środa, 20.3.2019 09:11
wtorek, 19.3.2019 09:21
3
poniedziałek, 18.3.2019 08:34
19
piątek, 15.3.2019 11:37
10
piątek, 15.3.2019 10:32
10
czwartek, 14.3.2019 10:01
1
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Praca na GoWork
Praca na GoWork