komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

wtorek, 15 czerwca 2021

Wita, Jolanty

Kłodzko pierwszym powiatem przystępującym do Samorządowej Karty dla Kultury 2018

wtorek, 7.8.2018 13:10 , komentarze: 7 , odsłony: 4956
kategorie artykułu:

Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń podpisał Deklaracje Samorządowej Karty dla Kultury i tym samym Powiat Kłodzki stał się pierwszym powiatem w Polsce, który przystąpił do deklaracji. Lista sygnatariuszy : http://www.poznan.pl/mim/main/lista-sygnatariuszy,p,41947,41949.html 

Oto główne założenia tej deklaracji:

W stulecie odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej - demokratycznego państwa będącego wspólnym dobrem wszystkich obywateli oraz obywatelek, które w roku 1918 po raz pierwszy na ziemiach polskich uzyskały prawa wyborcze, mając świadomość, że po 123 latach rozbiorów Polska mogła odrodzić się tylko dzięki temu, że poprzez swą kulturę przetrwała w sercach i umysłach Polaków, pamiętając także o stuleciu utworzenia w Rzeczypospolitej samorządu gminnego, który przybliżył demokrację obywatelom, pomni faktu, że odradzająca się Polska - jako wspólnota wieloetniczna i wielowyznaniowa - miała za sobą długą i chlubną tradycję gościnności, tolerancji oraz otwartości na ludzką różnorodność i wielobarwność kulturową, stanowiącą jej dobro wspólne, uznając, że samorząd terytorialny to ogół mieszkańców tworzących lokalną lub regionalną wspólnotę, zaś wybieralne władze samorządowe i podległa im administracja samorządowa działają w imieniu i dla dobra tak rozumianego samorządu: ogółu mieszkańców, świadomi odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny, jaka dziś spoczywa na barkach nas wszystkich, my, niżej podpisani, uchwalamy niniejszą Kartę, a sygnując ją swymi nazwiskami, wyrażamy poparcie dla składających się na nią dziesięciu zasad i deklarujemy, że każdy i każda z nas - w miarę możliwości - będzie dążyć do ich urzeczywistniania w swojej codziennej pracy.

  1. Kultura nadaje sens procesowi rozwoju miast, wsi i regionów, a animacja i edukacja kulturowa budują kompetencje do aktywnego uczestnictwa w tym procesie.
  2. Kultura jest polem odkrywania przez każdego z nas własnego potencjału i doświadczania osobistej sprawczości - kultura przywraca ludziom wiarę we własne siły.
  3. Kultura to przestrzeń partycypacji nas wszystkich: ludzi współtworzących społeczeństwo obywatelskie. Uczestnicząc w kulturze, kształtujemy życie społeczne i tworzymy rozwój społeczny w duchu dialogu i wzajemnego zrozumienia.
  4. Kultura jest dobrem wspólnym, nie może być zawłaszczana ani reglamentowana przez żadną ideologię.
  5. Kultura to przestrzeń kształtowania się wspólnoty ponad różnorodnością, w której naturalne różnice wzbogacają, a nie dzielą.
  6. Kultura to obszar dialogu z własnym dziedzictwem, w całej jego złożoności. To odkrywanie pozytywnych i negatywnych wątków w naszych dziejach oraz dbałość o dziedzictwo własne, a także "osierocone".
  7. Kultura jest drogą do budowania tożsamości, zakorzenienia i poszanowania dziedzictwa. Jednak zakorzenić się można tylko w prawdzie.
  8. Kultura szuka równowagi pomiędzy wspólnotowością i przestrzenią indywidualnego buntu w imię konstytucyjnych zasad wolności twórczej i wolności korzystania z jej dóbr.
  9. Kultura przynosi odpowiedzi na potrzeby, ale jest też polem dialogu i sporu, wytwarzania wciąż nowych oczekiwań, pytań i szans rozwoju.
  10. Autonomia instytucji kultury i zasada suwerenności twórczej długofalowo służą rozwojowi kultury i dobru społeczności. Panujące w samorządowych instytucjach kultury warunki pracy powinny być wzorem uczciwego i równego traktowania pracowników i pracownic.

Kulturę tworzymy wszyscy, indywidualnie i grupowo, w instytucjach publicznych, organizacjach społecznych, sektorze prywatnym i samorządzie. Dążąc do urzeczywistniania tych zasad my, politycy i urzędnicy, animatorzy i edukatorzy, artyści i menedżerowie kultury, deklarujemy wspólną pracę na rzecz tworzenia i realizacji polityk publicznych w naszym środowisku lokalnym.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kłodzku

 

Wasze komentarze

Ble ble ble- duzo paplania i g-no z tego
niedziela, 12.08.2018 07:51 autor:
to raczej ostatnia kadencja tego pana
środa, 08.08.2018 15:36 autor:
Oby
środa, 08.08.2018 19:50 autor: aaa
to jest i tak cud, że utrzymał się na stołku...
czwartek, 09.08.2018 19:46 autor: L.
Jaki jest koszt tego programu ? Komu to potrzebne ?...
wtorek, 07.08.2018 19:35 autor: Józek
sobota, 1.5.2021 14:08
poniedziałek, 29.6.2020 09:19
58
piątek, 22.5.2020 11:51
piątek, 24.5.2019 13:36
czwartek, 21.2.2019 13:53
czwartek, 6.12.2018 10:26