Jubileuszowy XV konkurs Gmina Fair Play

środa, 13.4.2016 12:53 1327 0

Najlepsze pomysły gmin na pozyskanie inwestycji już po raz 15. ocenią eksperci konkursu „Gmina Fair Play”. W tym roku szczególną uwagę zwrócą na gminy, które by pozyskać inwestorów, tworzą realne, długofalowe wizje rozwoju. Wśród gmin jakie przystąpiły do konkursu znalazła się także gmina Międzylesie.

Konkurs „Gmina Fair Play” w tym roku z racji jubileuszu realizowany jest w odświeżonej formule pod hasłem „Samorząd z wizją”. Polskie gminy doszły do punktu, w którym zaczynają dostrzegać potrzebę zweryfikowania swoich długofalowych priorytetów, którym podporządkowane są plany strategiczne i dzięki którym rozwój gminy jest płynny i spójny, uwzględniający przyszłe wyzwania. 


W tegorocznej edycji zbadamy m.in. czy polityka inwestycyjna pokrywa się z długofalowymi potrzebami gminy, czy założony plan jest realistyczny i w jakim stopni jego realizacja przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy, poprawy warunków życia mieszkańców, zaspokajania ambicji zawodowych czy podnoszenia atrakcyjności regionu – zapowiada dr Mieczysław Bąk, przewodniczący Komisji Ogólnopolskiej Konkursu.

Rozwój z głową
Samorządy, które mają konkretną i perspektywiczną wizję swojego rozwoju, mogą się nią pochwalić przed całą Polską. Celem konkursu „Gmina Fair Play” jest docenienie tych polskich gmin, które potrafiły wypracować ambitną wizję stanu docelowego i ją realizują, które świadomie planują swój rozwój, a ich działania bazują na zrozumieniu potrzeb inwestora i społeczności lokalnej oraz wypracowaniu obopólnych korzyści.

- Samorząd z wizją już na etapie planowania inwestycji dba, by jej pozytywne efekty były odczuwalne przez wiele lat, a powstała inwestycja była impulsem do dalszego rozwoju regionu – podkreśla dr Mieczysław Bąk.

Dotychczasowi laureaci konkursu to gminy, które na przestrzeni lat znacznie rozwinęły swoje standardy obsługi inwestorów. Na ich terenach zrealizowano lub realizuje się duże projekty, także kluczowe w skali regionu, czy inwestycje indywidualne wpływające na zwiększenie potencjału rozwojowego danej gminy. Co roku organizatorzy prezentują wyróżnione gminy potencjalnym inwestorom, m.in. podczas misji podczas misji gospodarczych organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą, przy której konkurs jest afiliowany. 


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią podczas uroczystej gali w Warszawie.

GMINY, KTÓRE JUŻ PRZYSTĄPIŁY DO KONKURSU:
mazowieckie: Gmina Wiskitki, Gmina Góra Kalwaria, Gmina Błonie, Gmina Brwinów, Gmina Tarczyn, Gmina Lesznowola
podkarpackie: Gmina Tryńcza, Gmina Brzozów
kujawsko-pomorskie: Gmina Płużnica
dolnośląskie: Gmina Międzylesie
wielkopolskie: Gmina Kleszczewo
łódzkie: Gmina Bełchatów, Gmina i Miasto Warta
lubuskie: Gmina Babimost

Czas na zgłoszenia upływa 30 kwietnia. Więcej informacji o samorządach i jubileuszowej edycji konkursu na www.gmina.fairplay.pl.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)