Informacje o posługiwaniu się dowodem utraconym

wtorek, 16.2.2016 09:15 822 0

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także do wykazu unieważnionych dowodów osobistych. 

Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych.

Dowód osobisty unieważniony w systemie na skutek utraty nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (np. odcięcia rogu), przez co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego lecz dokument ten nie służy już do potwierdzania tożsamości i przekraczania granic państw. 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)