III Polsko - Czeska Konferencja

środa, 26.11.2014 11:28 2009 0

21 listopada br. w Technoinkubatorze w Nowej Rudzie-Słupcu, miała miejsce III Polsko-Czeska Konferencja (I w Jeseniku - 2012, II w Głuchołazach - 2013) dotycząca działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku na rzecz społeczności lokalnej w kontekście budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Ze strony polskiej w Konferencji udział wzięli m.in.: poseł na Sejm RP i przewodnicząca Polsko-Czeskiej Grupy Parlamentarnej - Monika Wielichowska, senator RP Stanisław Jurcewicz, burmistrz miasta Nowa Ruda, gospodarz konferencji -  Tomasz Kiliński, pracownicy naukowi PWSZ w Nysie oraz delegacje Uniwersytetów Trzeciego Wieku z Bielawy, Ząbkowic Śląskich, Wałbrzycha, Głuchołaz, Nysy Prudnika i Nowej Rudy. Strona czeska reprezentowana była m.in. przez ing. Klarę Nehodovą, Menadżera UTW przy PEF CZU w Pradze oraz przedstawicieli środowisk senioralnych z Jesenika, Mikulovic i Broumova.Po otwarciu Konferencji dokonanej przez Karolinę Popiel, pełnomocnika dyrektora MOK ds. Noworudzkiego UTW, nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości, w których bardzo mocno podkreślano coraz większą rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku w życiu tak seniorów, jak i społeczności lokalnych. Dr Zbigniew Kulas w wygłoszonym wykładzie pt. "Istota budżetu obywatelskiego - partycypacyjnego." mocno zaznaczył, że zarządzanie tym funduszem dedykowane jest grupom społecznym - także Uniwersytetom Trzeciego Wieku. Spotkanie było też miejscem podzielenia się dobrymi praktykami UTW obejmującymi nie tylko swoich słuchaczy. Bardzo ciekawą formę edukacji osób dorosłych przedstawiła Ing. Klara Nehodova - chodzi mianowicie o Wirtualne Uniwersytety Trzeciego Wieku, których w miejscach oddalonych od ośrodków akademickich powstaje w Czeskiej Republice coraz więcej. Natomiast z działaniami podejmowanymi przez władze miasta, zmierzającymi do poprawy jakości życia osób w wieku senioralnym poprzez aktywizację społeczną oraz ochronę zdrowia i pomoc społeczną, zapoznał uczestników Konferencji w swojej prezentacji "Strategia Wrocławia na rzecz najstarszych mieszkańców miasta" Robert Pawliszko, kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora. Konferencję podsumowała  dr Walentyna Wnuk (doradca prezydenta Wrocławia ds. seniorów, pomysłodawczyni Dolnośląskiego Forum UTW), stwierdzając że Uniwersytety Trzeciego Wieku są "fenomenem współczesności", pozwalającym seniorom nie tylko przypomnieć sobie nabytą wiedzę i dopełnić ją, ale też poznać jej nowe dziedziny, bardzo ułatwiające życie w dzisiejszym świecie, a także aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności poprzez współdziałanie z ośrodkami kultury i władzami samorządowymi.

Konferencja zrealizowana została w ramach projektu Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glaciensis pn. "Polsko-czeska konferencja Uniwersytetów III Wieku".


Dodaj komentarz

Komentarze (0)