II Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod BCU w Bożkowie [Foto]

piątek, 24.11.2017 12:10 3663

II Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod BCU  w Bożkowie

Dnia 10 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie odbył się II Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich połączony z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę BCU w Bożkowie. Na uczestników tych wydarzeń  czekały liczne atrakcje.

Zlot rozpoczął się powitaniem przedstawicieli reprezentujących dolnośląskie szkoły noszące imię Władysława Stanisława Reymonta przez Dyrektora szkoły Józefa Kochniarczyka. Uczniowie wzięli udział w warsztatach tematycznych, tj. gastronomicznych, plastycznych, przyrodniczych, decoupage, ekonomicznych, artystycznych, tanecznych i teatralnych, przygotowanych przez nauczycieli i przyjaciół ZSA w Bożkowie. Zdobyte umiejętności  zaprezentowali na zakończenie warsztatów. Można było m.in. spróbować smacznych wypieków, zobaczyć piękne dekoracje, a nawet popisy recytacji i tańca.

Ważnym elementem spotkania był konkurs na temat ,,Władysław Stanisław Reymont – życie i twórczość”. Został on ogłoszony wcześniej, a polegał na przygotowaniu prac tematycznych. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół noszących imię tego noblisty. Na dzień zlotu przypadło rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. Wśród nagrodzonych znalazła się również nasza uczennica Magdalena Rogoza. Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu.

Po podsumowaniu warsztatów i ogłoszeniu wyników  konkursu  odbyła się uroczysta akademia z udziałem pocztów sztandarowych Szkół Reymontowskich, połączona z galą z okazji Święta Niepodległości oraz upamiętnieniem rocznicy przyznania  Nagrody Nobla    Wł. St. Reymontowi. Ten dzień obchodzony  jest jako święto patrona w naszym Technikum.  W uroczystej gali uczestniczyli Pan Tadeusz Samborski – Członek Zarządu  Województwa Dolnośląskiego, Pan Julian Golak- Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Pan Maciej Awiżeń- Starosta Kłodzki, Pani Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda, Pan Dominik Kłosowski - Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Pan Jerzy Więcławski – Dyrektor Wydziału Edukacji   i  Nauki, Pani Agnieszka Gusiew – Dyrektor Wydziału Inwestycji UMWD oraz inni znakomici goście, którym bardzo dziękujemy za uświetnienie tej uroczystości swoją obecnością. Należy wspomnieć, że tegoroczny Zlot Szkół Reymontowskich uświetniła również swoją obecnością polska aktorka teatralna i filmowa, odtwórczyni roli Tereski w filmowej adaptacji powieści Wł. St. Reymonta „Chłopi” Pani Irena Karel, dołączając tym samym do Rodziny Reymontowskiej.

Podczas akademii wręczono uczniom nagrody za udział w konkursie oraz pamiątkowe dyplomy dla szkół uczestniczących w zlocie. Kulminacyjnym punktem akademii było, niewątpliwie, odsłonięcie tablicy upamiętniającej II Dolnośląski Zlot Szkół Reymontowskich. Na koniec uroczystości zaprezentowano część artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych    w Bożkowie.

Tego dnia miało miejsce jeszcze jedno ważne dla naszej szkoły wydarzenie. Przed południem na placu budowy nieopodal Zespołu Szkół Agrotechnicznych  w Bożkowie odbyło się  wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Bożkowskiego Centrum Umiejętności z udziałem inwestora, wykonawcy i zaproszonych gości. Akt erekcyjny podpisali m.in. Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusz Samborski, Wójt Gminy Nowa Ruda Adrianna Mierzejewska, przedstawiciel firmy Berger Bau Polska Dyrektor Marcin Sikora   oraz Dyrektor ZSA  w Bożkowie Józef Kochniarczyk. Dzięki tej inwestycji szkoła pozyska miejsce do prowadzenia szkolenia praktycznego i przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Zapoczątkowana w listopadzie 2016 roku tradycja corocznych spotkań przedstawicieli szkół noszących imię wybitnego pisarza polskiego oraz miłośników jego twórczości ma na celu integrację uczestników zlotów oraz krzewienie tradycji i kultury polskiej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, tym bardziej istotna jest jej kontynuacja, zatem do zobaczenia za rok!