Gminne Obchody Dnia Strażaka i jubileusz 75-lecia OSP Żelazno [Foto]

wtorek, 10.5.2022 11:24 893 0

Msza św. w kościele pw. Św. Marcina rozpoczęła Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z 75-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelaźnie. Tuż po niej jednostki przemaszerowały na boisko, gdzie zorganizowany został piknik strażacki. 

- W naszej gminie funkcjonuje 11 jednostek OSP, w tym 3 w KSRG. Mamy także 9 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w tym Dziecięce Drużyny. Cieszę się że jesteście z nami, że zdobywacie te umiejętności bojowe, co dzisiaj będzie można zaobserwować. Oprócz tego mamy też jednostki, które co roku wyposażamy w nowoczesny sprzęt. Wraz z radnymi staramy się zabezpieczać jak najlepszy sprzęt bojowy, który zabezpiecza zarówno strażaków, jak i pozwala przeprowadzać sprawie działania bojowe naszych jednostek. Co roku przeznaczamy około miliona złotych na wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne dla naszych jednostek. W tym roku kupujemy lekki samochód ratowniczy za 400 tys. zł dla OSP w Ołdrzychowicach Kłodzkich.  Wykonaliśmy dokumentację remizy w Szalejowie Górnym i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Przygotowujemy dokumentację na budowę remizy w Szalejowie Dolnym. Planujemy także wykonać dokumentację na budowę remizy w Żelaźnie. Doskonale wiemy, że potrzeby i oczekiwania strażaków są jeszcze większe i staramy się je zaspakajać w miarę możliwości budżetowych i systematycznie wyposażać je w nowoczesny sprzęt - mówił wójt gminy Kłodzko, Zbigniew Tur. - Chciałbym złożyć wszystkim strażakom najserdeczniejsze podziękowania za waszą dyspozycyjność, gotowość bojową, odwagę i działania na rzecz choroby covidowej, która nas dotknęła, za obecne działania dotyczące wojny w Ukrainie. Chciałbym wam też podziękować za wasze zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności. Nie wyobrażam sobie teraz funkcjonowania gminy bez jednostek OSP. Wam, druhny i druhowie z Żelazna dodatkowo dziękuję za to, że kontynuujecie to rozpoczęte dzieło 75 lat temu przez waszych dziadków  i ojców. Dziękuję wam również za to, że jesteście jedną z aktywniejszych jednostek w naszej gminie. 

Podczas obchodów prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP, Dariusz Chojecki, odznaczył także medalami resortowymi Grzegorza Cieślika i Sebastiana Rogala.

W programie znalazły się także zawody Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych oraz pokazy MDP  z Żelazna i Wojciechowic . Wyniki: I miejsce - Jaszkowa Dolna, II - Ołdrzychowice Kł. I, III - Żelazno, w grupie młodszej: I miejsce Szalejów Dolny, II - Piszkowice, III - Ołdrzychowice Kł. II. Pozostałe drużyny otrzymały dyplomy i medale. Są to MDP z: Wojciechowic, Wojborza, Krosnowic, Jaszkowej Górnej i Piszkowic.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)