Gmina Szczytna otrzyma dofinansowanie w programie wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich

środa, 27.4.2022 10:42 453 0

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego.

76 oświadczeń zakwalifikowanych łącznie na kwotę dofinansowania 190 000,00 zł.

Umowa o powierzenie grantu została zawarta pomiędzy Gminą a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Aktualnie Gmina podpisała umowę z dostawcą sprzętu komputerowego i oczekuje na dostawę.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)