Gmina Stronie Śląskie: dezynfekcja i mycie pojemników na odpady

środa, 23.6.2021 12:18 165 0

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż w ramach umowy na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Stronie Śląskie, firma PHU Komunalnik Sp. z o.o. w terminach 28 czerwca-12 lipca 2021 r. przeprowadzi mycie oraz dezynfekcję pojemników do gromadzenia odpadów BIO i zmieszanych.
Mycie i dezynfekcja odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów (usługę będą wykonywały dwa pojazdy, "pierwszy" pojazd opróżnia tylko pojemniki, a "drugi" przeprowadza akcję mycia i dezynfekcji pojemników).
Wszyscy mieszkańcy proszeni są o wystawienie pojemników w celu przeprowadzenia mycia i dezynfekcji.

HARMONOGRAM DEZYNFEKCJI:

28.06 BIO- rejon Kamienica, Nowa Morawa, Bolesławów, Kletno, Stara Morawa

29.06 BIO-  Rejon I STRONIE ŚLĄSKIE: Świerkowa, Jaworowa, Kopernika, Morawka, Sudecka, Żeromskiego, Krótka, Nadbrzeżna, Hutnicza, Ogrodowa, Akacjowa, Klonowa, Zielona, Kościuszki, Mickiewicza

1.07 ZMIESZANE- Rejon Kamienica, Nowa Morawa, Bolesławów, Kletno, Stara Morawa

2.07 ZMIESZANE – Rejon Janowa Góra, Sienna, Stronie Śląskie- Wieś

5.07 ZMIESZANE – Rejon Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, Goszów, Młynowiec

6.07 BIO - Rejon II STRONIE ŚLĄSKIE: Sportowa, Polna, Okrężna, Dolna, Górna, Kościelna, Szkolna, Turystyczna, STRACHOCIN

7.07 BIO  - Rejon Bielice, Nowy Gierałtów, Stary Gierałtów, Goszów, Młynowiec

8.07 ZMIESZANE - Rejon I STRONIE ŚLĄSKIE: Świerkowa, Jaworowa, Kopernika, Morawka, Sudecka, Żeromskiego, Krótka, Nadbrzeżna, Hutnicza, Ogrodowa, Akacjowa, Klonowa, Zielona, Kościuszki, Mickiewicza

9.07 ZMIESZANE - Rejon II STRONIE ŚLĄSKIE: Sportowa, Polna, Okrężna, Dolna, Górna, Kościelna, Szkolna, Turystyczna, STRACHOCIN

12.07 BIO - Rejon Janowa Góra, Sienna, Stronie Śląskie- Wieś

Dodaj komentarz

Komentarze (0)