Gmina Radków na trasie Dolnośląskiej Cyklostrady

wtorek, 16.11.2021 11:27 1323 0

Dzięki staraniom Burmistrza Jana Bednarczyka i uwagom zgłoszonym w trakcie konsultacji przebiegu Dolnośląskiej Cyklostrady udało się doprowadzić do wytyczenia trasy przebiegającej m.in. przez teren Gminy Radków. Trasa Sudecka połączy Kłodzko ze Świdnicą (w krótszym wariancie) oraz Świeradowem Zdrój (w wariancie dłuższym).

Odcinek wiodący przez Gminę Radków został wytyczony w dolinie rzeki Ścinawki i biegnie przez Ścinawkę Dolną, Ścinawkę Średnią i Ścinawkę Górną, gdzie przy Zamku Sarny skręca i doliną rzeki Włodzicy biegnie dalej w kierunku Nowej Rudy. Taki przebieg cyklostrady doskonale łączy się z siecią istniejących oraz planowanych do budowy tras rowerowych na terenie Gminy Radków.

Cyklostrada w założeniu traktowana jest jako sieć tras szkieletowych, od których powinny odchodzić trasy boczne prowadzące do największych atrakcji turystycznych regionu. W naszym przypadku od trasy sudeckiej odchodzi trasa rowerowa do granicy państwa w Tłumaczowie i dalej po czeskiej stronie pogranicza, trasa w kierunku wieży widokowej Suszynka, trasa w kierunku Bieganowa i wieży na Górze św. Anny. Obecnie projektowana jest trasa rowerowa biegnąca od ul. Wojska Polskiego w Ścinawce Średniej przez Wzgórza Ścinawskie do Wambierzyc (do parkingu przy ul. Noworudzkiej) oraz dalej przez Nowy Świat do Radkowa. Druga planowana do budowy trasa połączy Ścinawkę Dolną z noworudzką dzielnicą Zagórze. Obie te trasy również połączą się z Dolnośląską Cyklostradą. Ujęcie naszej gminy na mapie głównych szlaków rowerowych z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju turystyki rowerowej w Krainie Gór Stołowych.

- Za okazane wsparcie oraz pomoc we wprowadzeniu Gminy Radków na trasę Dolnośląskiej Cyklostrady podziękowania kierujemy zwłaszcza do Pana Grzegorza Macko Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Pana Macieja Zathey Dyrektora Instytutu Rozwoju Terytorialnego - podkreślają przedstawiciele gminy Radków. 

Dokładny przebieg dolnośląskiej cyklostrady tutaj: http://dolnoslaska-cyklostrada.irt.wroc.pl/11

Dodaj komentarz

Komentarze (0)