Gmina Nowa Ruda: trwa budowa 27 ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

czwartek, 14.10.2021 13:41 472 0

W wyniku przeprowadzonego przez gminę przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, firma Arco z Nowej Rudy jest w trakcie wykonywania zleconych prac.

Wartość inwestycji to 1,4 mln zł.

Zadanie, dzięki pozyskanym przez Gmina Nowa Ruda środkom, współfinansowane jest z EFRROW „Gospodarka wodno-ściekową” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

To już drugi etap budowy oczyszczalni. Adrianna Mierzejewska - Wójt Gminy Nowa Ruda zapowiada starania o pozyskanie kolejnych środków na trzeci etap prac w przyszłym roku.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zgłoszenia każdego zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nowa Ruda. Termin przyjmowania zgłoszeń został przesunięty do 30 listopada br. Druki dostępne na stronie: Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - ŚRODOWISKO - Gmina Nowa Ruda - Oficjalny serwis internetowy

Dodaj komentarz

Komentarze (0)