Gmina Nowa Ruda: budżet na 2022 rok

poniedziałek, 3.1.2022 12:46 660 1

Rekordowy Budżet Gminy Nowa Ruda na 2022 rok - jednogłośnie przyjęty podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Gminy Nowa Ruda. W roku 2022 przeznaczymy ponad 30 mln zł na inwestycje. Zaplanowane dochody o łącznej wartości 64,8 mln zł to: 51,7 mln zł dochodów bieżących, w tym: 19,5 mln zł subwencji, 7,4 mln zł dotacji celowych z budżetu państwa, 781,7 tys. zł z budżetu UE i nieco ponad 8 mln z Funduszu Sołeckiego, oraz 13,2 mln zł dochodów majątkowych, w tym: 6,8 mln zł dotacji w ramach Polskiego Ładu, 2,6 mln zł dotacji w ramach środków UE, 2,3 mln zł ze sprzedaży majątku, przekształceń prawa użytkowania wieczystego i 109,3 mln zł z Funduszu Sołeckiego.

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie: 83,7 mln zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano na rekordową kwotę 31.406 498 zł  

Bardzo ważnym elementem przyszłorocznego budżetu są zadania inwestycyjne związane z realizacją m.in. budowy hali sportowej w Ludwikowicach Kł., budową boiska sportowego w Czerwieńczycach, budową boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych Polski ład i udzieleniem pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego na realizację zadań w zakresie remontu dróg powiatowych (476 tys. zł).

W roku 2022 r. kontynuowane będą zadania m.in. z zakresu realizacji Funduszu Sołeckiego, modernizacji remiz, dofinansowania działań OSP, realizacji trwającej wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, czy inwestycji w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda. Kontynuowane będą także m.in. dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty, które w przyszłym roku również osiągną rekordowe 4,8 mln zł (dotacja rośnie każdego roku od 2017 r., kiedy wynosiła 2,6 mln zł).

W roku 2022 zaplanowano realizację zadań przy WSPARCIU ŚRODKÓW:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   11,3 mln zł

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”   6,8 mln zł

- z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej   1,3 mln zł

- Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w Dzikowcu

- Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie

- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kł.

- Budowa boksów do segregacji odpadów w budynkach i lokalach komunalnych

- Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach

- Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie  

Rozwój Gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną

- Dziękuję przewodniczącej Rady Gminy Nowa Ruda Bożenie Sołek-Muzyce oraz radnym Gminy Nowa Ruda za jednogłośne podjęcie uchwały budżetowej na 2022 rok. Gmina Nowa Ruda od siedmiu lat rozwija się w bardzo dynamicznym tempie, co widoczne jest w terenie, na realizowanych inwestycjach - podkreśla wójt gminy Nowa Ruda, Adrianna Mierzejewska. - Dziękuję za współpracę radnym, sołtysom oraz władzom samorządowym na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i centralnym  Szczególne podziękowania kieruję w stronę pracowników Urzędu Gminy.

Gmina Nowa Ruda 

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

poniedziałek, 03.01.2022 13:49
Wszystkiego najlepszego w Nowym roku dla naszego radnego życzą mieszkańcy...