Gmina Kłodzko - walka z azbestem

piątek, 27.10.2017 13:20 1126 1

Gmina Klodzko corocznie pomaga mieszkańcom w odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Od 2009 r. odebrano od mieszkańców 394,6 Mg azbestu, natomiast w roku bieżącym (do końca listopada) przejęta zostanie kolejna partia, tj. około 30 Mg.

W okresie od czerwca do września pracownicy Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z Krakowa przeprowadzili na terenie Gminy Kłodzko inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. W wyniku przeprowadzonych prac zinwentaryzowano 534 nieruchomości, na których wykazano 646 obiekty z wbudowanymi wyrobami zawierającymi ten niebezpieczny materiał. Łączna powierzchnia zinwentaryzowanego azbestu wynosi 100 875 m2, co w przeliczeniu na ciężar daje 1 110 Mg.

Zinwentaryzowano:

274 nieruchomości, które zaliczono do I grupy pilności usunięcia – pilne usunięcie azbestu.
229 nieruchomości, które zaliczono do II grupy pilności usunięcia – ponowna ocena za 1 rok.
143 nieruchomości, które zaliczono do III grupy pilności usunięcia – ponowna ocena za 5 lat.

Szczegółowe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłodzko pod numerem telefonu 74 647-41-38.

źródło: UG Kłodzko

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

Wojteczek poniedziałek, 30.10.2017 13:25
A co z azbestem w gruzie z SYNTETYKI?