komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

niedziela, 29 listopada 2020

Blazeja, Saturnina

GDDKiA: złożono wniosek o decyzję środowiskową dla kolejnego odcinka S8

wtorek, 20.10.2020 16:45 , komentarze: 14 , odsłony: 4944
kategorie artykułu:

Dzisiaj do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki, czyli środkowego odcinka przyszłej S8 Kłodzko - Wrocław (Magnice).

- Przygotowanie inwestycji idzie zgodnie z planem. 4 września złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka Łagiewniki - Wrocław (Magnice) - podkreśla Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA. - W listopadzie br. planujemy złożyć do RDOŚ wniosek dla ostatniego z trzech odcinków, tj. Kłodzko - Ząbkowice Śląskie.

DŚU jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej został dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji, który jest jednym z elementów procedury oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej przez RDOŚ, przed wydaniem decyzji środowiskowej. Jest to opracowanie, w którym dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód oraz zawarto informacje na temat oddziaływania na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie).  

Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały działania minimalizujące i kompensujące. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakresu nadzoru przyrodniczego itp.   Każdy, kto jest zainteresowany oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko, ma możliwość zapoznania się z ww. raportem na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone przez RDOŚ we Wrocławiu w trakcie procesu wydawania decyzji środowiskowej.  

We wrześniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nowelizującą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Nakłady na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zostały zwiększone o 7 mld zł. Dzięki przyjętym zmianom dodatkowe środki zostały przeznaczone na realizację m.in. dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S8 od Kłodzka do Wrocławia (Magnice).

 

Wasze komentarze

A rząd PO-PSL przepieprzył 250mld zł - luka VAT.
wtorek, 20.10.2020 21:20 autor:
Tak a świstak siedzi i zawija sreberka. PIS TO RAK
czwartek, 22.10.2020 22:20 autor: Arek
Każdy może być durniem , ale po co się z...
wtorek, 20.10.2020 22:31 autor: a tak sobie
TO GDZIE PIS WYDAŁ TE 250 MLD ZŁ NA NAGRODY...
środa, 21.10.2020 19:40 autor: janusz
Podziękuj za te 70 mln swoim idolom z KOPO to...
środa, 21.10.2020 23:40 autor: Pp
Nie ma to jak papierologia. Każdy urzędasz musi zarobić.
środa, 21.10.2020 11:59 autor: Pinokio.
Zanim zrobią, powstaną grawitoloty
wtorek, 20.10.2020 18:25 autor: Trwoga
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ELMECIK
ELMECIK