GDDKiA: złożono wniosek o decyzję środowiskową dla kolejnego odcinka S8

wtorek, 20.10.2020 16:45 6601 14

Dzisiaj do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki, czyli środkowego odcinka przyszłej S8 Kłodzko - Wrocław (Magnice).

- Przygotowanie inwestycji idzie zgodnie z planem. 4 września złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla odcinka Łagiewniki - Wrocław (Magnice) - podkreśla Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA. - W listopadzie br. planujemy złożyć do RDOŚ wniosek dla ostatniego z trzech odcinków, tj. Kłodzko - Ząbkowice Śląskie.

DŚU jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej został dołączony raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji, który jest jednym z elementów procedury oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej przez RDOŚ, przed wydaniem decyzji środowiskowej. Jest to opracowanie, w którym dokonano szczegółowych prognoz oddziaływania budowy drogi ekspresowej S8 w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, jakości wód oraz zawarto informacje na temat oddziaływania na inne komponenty środowiska (rośliny, zwierzęta, klimat, krajobraz, zdrowie i życie ludzkie).  

Na podstawie wymienionych wyżej analiz wskazane zostały działania minimalizujące i kompensujące. Określona została m.in. lokalizacja i parametry przejść dla zwierząt, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, zakresu nadzoru przyrodniczego itp.   Każdy, kto jest zainteresowany oddziaływaniem planowanej inwestycji na środowisko, ma możliwość zapoznania się z ww. raportem na etapie konsultacji społecznych, które zostaną przeprowadzone przez RDOŚ we Wrocławiu w trakcie procesu wydawania decyzji środowiskowej.  

We wrześniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nowelizującą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Nakłady na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego, zostały zwiększone o 7 mld zł. Dzięki przyjętym zmianom dodatkowe środki zostały przeznaczone na realizację m.in. dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S8 od Kłodzka do Wrocławia (Magnice).

Przeczytaj komentarze (14)

Komentarze (14)

wtorek, 20.10.2020 21:20
A rząd PO-PSL przepieprzył 250mld zł - luka VAT.
Arek czwartek, 22.10.2020 22:20
Tak a świstak siedzi i zawija sreberka. PIS TO RAK
wtorek, 20.10.2020 22:00
a Sasin wydał 70 mln zł na wybory, których nie...
Realista środa, 21.10.2020 11:22
Dzięki obstrukcji,, obrońców konstytucji''.Którzy mieli na celu wymianę kandydatki na...
a tak sobie wtorek, 20.10.2020 22:31
Każdy może być durniem , ale po co się z...
janusz środa, 21.10.2020 19:40
TO GDZIE PIS WYDAŁ TE 250 MLD ZŁ NA NAGRODY...
ano wtorek, 20.10.2020 18:37
70 mln. złotych zostało wyrzucone przez Rząd w" błoto...
Pp środa, 21.10.2020 23:40
Podziękuj za te 70 mln swoim idolom z KOPO to...
Pinokio. środa, 21.10.2020 11:59
Nie ma to jak papierologia. Każdy urzędasz musi zarobić.
JAN środa, 21.10.2020 10:20
ALE ŚCIEMA MIERZEJA WIŚLANA ZOSTAŁA BARDZO SZYBKO PRZEKOPANA !!!!...
Diego środa, 21.10.2020 09:19
Banda nieudolnych dziadków sprzed 20 lat porobiła ustawy do których...
Jan wtorek, 20.10.2020 21:11
Ale chyba na razie nie ma gwarancji rządowych na finansowanie...
Bogobojowy wtorek, 20.10.2020 19:49
Niech GDDKiA tak nie zapierad.ala bo jeszcze dożyjemy przebudowy tej...
Trwoga wtorek, 20.10.2020 18:25
Zanim zrobią, powstaną grawitoloty