Farmy wiatrowe – czy to się opłaca?

wtorek, 14.9.2021 14:24 358

Farmy wiatrowe są jednym z najpopularniejszych źródeł energii odnawialnej, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Aspekt ekologiczny tego rodzaju inwestycji raczej nie budzi zastrzeżeń. Co jednak z aspektem finansowym? Czy założenie farmy wiatrowej w Polsce jest opłacalne? Jakie są wady i zalety tego rozwiązania? Przedstawiamy prognozy dla całego rynku.

Energetyka odnawialna – prognozy dla rynku OZE

Jak pokazują najnowsze dane Agencji Rynku Energii, w czerwcu 2021 roku struktura mocy OZE wyniosła: 47% dla źródeł wiatrowych, 38% słonecznych, 7% wodnych, 6% biomasy oraz 2% biogazu. Udział Odnawialnych Źródeł Energii w produkcji energii elektrycznej wynosi obecnie 15%. To tyle, ile Polska zobowiązała się produkować do 2020 roku. Cele unijne są jednak dużo bardziej ambitne. Zobowiązania wobec Wspólnoty wpływają na wzrost zainteresowania energetyką odnawialną w poszczególnych krajach członkowskich. „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” zakłada osiągnięcie do roku 2030 27% udziału OZE w produkcji energii elektrycznej. Duży wpływ na rozwój energetyki odnawialnej w Polsce miała nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 14 lipca 2018 roku. Prognozy dla całego rynku zaczynają napawać optymizmem. Dynamiczny rozwój sektora energii odnawialnej mają wspomagać m.in. systemy taryf gwarantowanych FIT i systemy dopłat do ceny rynkowej FIP.

Zalety elektrowni wiatrowych

Budownictwo energetyczne, w tym inwestycje OZE, mają duże znaczenie dla gospodarki zarówno w ujęciu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Najważniejszym argumentem wysuwanym przez zwolenników tego typu projektów jest ekologiczność. Farmy wiatrowe nie generują szkodliwych odpadów, które mogłyby w negatywny sposób wpływać na środowisko naturalne. Choć jest to inwestycja, która wymaga sprzyjających warunków atmosferycznych, to na terenie całego kraju istnieje wiele lokalizacji, które pozwalają na instalację tego typu elektrowni (zwłaszcza na wschodzie kraju, ale także w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim czy opolskim). Przeszkodą do budowy elektrowni wiatrowej nie jest także niekorzystna budowa terenu. Turbiny powstają nawet w miejscach, w których nie mogłaby stanąć tradycyjna elektrownia (z wyłączeniem m.in. obszarów chronionych). Korzyści finansowe z tego typu inwestycji mogą czerpać także osoby prywatne dzierżawiące grunt, na którym znajdują się farmy wiatrowe. Inwestycja w Odnawialne Źródła Energii pokrywa się także z polskimi i unijnymi zobowiązaniami dotyczącymi produkcji energii elektrycznej.

Wady elektrowni wiatrowych

Budowa elektrowni wiatrowej to inwestycja, która wymaga sporych nakładów finansowych. Przeciwnicy stawiania farm wiatrowych wskazują na możliwe obniżenie wartości gruntów oraz nieruchomości znajdujących się w bliskim sąsiedztwie turbin. Wśród wad stawiania elektrowni wiatrowych wymienia się także zagrożenie dla ptaków i owadów oraz emisję uciążliwych dźwięków (problem szumu rozwiązuje się m.in. poprzez stawianie elektrowni w miejscach oddalonych od budynków mieszkalnych).