Elektromechanik – nowy kierunek w Noworudzkiej Szkole Technicznej. To reakcja na potrzeby lokalnego rynku pracy

poniedziałek, 5.2.2024 14:17 409 0

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku 5 lutego została podpisana kolejna umowa patronacka z firmą działającą na noworudzkim rynku – Morat Swoboda Motion.

Przy podpisaniu umowy Powiat Kłodzki reprezentowała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, Starosta Kłodzki, Michał Cisakowski Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Brygida Gąsior, Dyrektor Noworudzkiej Szkoły Technicznej. Z kolei firmę Morat Swoboda Motion reprezentowali: Robert Proce, Dyrektor Zarządzający i Agata Osicka-Bochan.

Zgodnie z zapisami podpisanej umowy w Noworudzkiej Szkole Technicznej utworzona zostanie grupa patronacka w branżowej szkole 1 stopnia w zawodzie elektromechanik. Umowa oraz ustalenia poczynione z firmą Morat Swoboda Motion przewidują, że firma prowadzić będzie zajęcia praktyczne dla uczniów nowej klasy. Uczniowie przez trzy lata nauki będą uczyć się zawodu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii stosowanych w firmie oraz uczestniczyć w procesie produkcyjnym. Firma ma swoją siedzibę na terenie strefy w Nowej Rudzie-Słupcu.

Jest to kolejna umowa podpisana z Morat Swoboda Motion. Poprzednia dotyczyła zawodu operator obrabiarek skrawających. Nabór na nowy kierunek kształcenia rozpocznie się w roku szkolnym 2024/2025.

Morat Swoboda Motion (MSM) to młoda, dynamiczna firma, która dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie układów przeniesienia napędu przyczynia się do rozwoju elektromobilności. Przedsiębiorstwo zostało założone w 2018 roku. W czerwcu tego samego roku rozpoczęto budowę zakładu produkcyjnego Morat Swoboda Motion Sp. z o.o. w Nowej Rudzie. Produkcja seryjna rozpoczęła się w lipcu 2019 roku na powierzchni produkcyjnej o wielkości 4 500 m². Powierzchnia produkcyjna została obecnie podwojona o kolejne 4500 m², do łącznej powierzchni 9000 m². Obecnie firma zatrudnia około 80 osób. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)