EduBiblioSfera: Matki i córki, ojcowie i synowie

niedziela, 11.12.2016 11:21 704 0

Od dawien dawna wiemy, że rodzina jest podstawowym środowiskiem społecznym, w którym powstaje człowiek, zarówno w aspekcie biologicznym jak i psychologicznym. Próbując określić „Jaki jest człowiek”, „Dlaczego zachowuje się w taki, a nie inny sposób?” odwołujemy się do historii jego życia i to tej związanej z obszarem życia rodzinnego. Faktem jest, że doświadczenia wyniesione z rodzinnego domu wywierają niezatarty wpływ na całe życie człowieka. Warto więc zwrócić uwagę na relacje łączące członków rodziny, ich jakość, siłę i trwałość. O „mocy” rodziny decyduje jej zdolność do stworzenia warunków rozwoju każdemu z jej członków oraz poczucie wsparcia i akceptacji.

Każdy z nas pełni określoną rolę w rodzinie: córki, syna, siostry, brata i na tej podstawie buduje świadomość dotyczącą swojej rodziny, na którą składają się poglądy i opinie dotyczące życia rodzinnego jako całości, ale także ról poszczególnych jej członków. Uczestnictwo w życiu rodzinnym, obserwacja zachowań tworzących ją osób, ocena sposobu ich funkcjonowania, radzenia sobie z podejmowaniem różnych działań, wpływa na kształtowanie świadomości rodzinnej. Gromadzone przez lata informacje i doświadczenia staja się istotnym elementem budowania własnych, subiektywnych wyobrażeń dotyczących założenia swojej rodziny i pełnienia w niej określonych ról: żony, matki, męża, ojca.

W rodzinie zawiązuje się swego rodzaju więź, którą możemy rozumieć jako pewien zespół odniesień oraz relacji między członkami rodziny, wspólnie wyznawanych wartości, norm i celów działania, przeżyć o charakterze emocjonalnym, w jakich przebiega życie rodzinne. Specyficzną więzią, charakteryzującą się mocno zaznaczoną fazowością i wysoką dynamiką, jest więź rodzice – dzieci. Charakter więzi z rodzicami ma długoterminowe konsekwencje, regulując zachowanie w relacjach społecznych oraz wyznaczając stopień zaangażowania emocjonalnego i poziom satysfakcji z ich przebiegu. Ma więc znaczenie dla kształtowania umiejętności nawiązywania, a następnie podtrzymywania i pogłębiania relacji z innymi ludźmi, a także z własnymi dziećmi. Brak, osłabienie czy zaburzenie więzi, to stan groźny dla każdego z członków rodziny, skutkuje bowiem nieprzystosowaniem człowieka do norm życia społecznego, nieumiejętnością nawiązywania relacji międzyludzkich i  trwałych związków.

O relacjach panujących w rodzinie i ich wpływie na każdego z nas można przeczytać w książkach dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Ząbkowicach Śl.

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ząbkowicach Śl.

ul. Mickiewicza 10

Tel. 74 8152303

e-mail: zabkowiceslaskie@dbp.wroc.pl

katalogi on-line: http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/F/

Dodaj komentarz

Komentarze (0)