EduBiblioSfera: Inny, nie znaczy gorszy

czwartek, 4.12.2014 09:27 1122 0

Za nami kolejny, obchodzony 3 grudnia,  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.  Ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, miał zwracać uwagę na problemy tej grupy społecznej i zachęcać do działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Osób, u których ograniczenia w funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub intelektualnej, nie powinny być powodem wykluczenia społecznego. Dlatego też, tak istotne jest likwidowanie barier uniemożliwiających godne życie i stanowcze reagowanie na brak tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Pamiętajmy, że osoby te, jak każdy z nas, mają prawo do wolności i bezpieczeństwa, poszanowania godności osobistej, swobody poruszania się i dostępności. Prawo do niezależnego życia, ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Możliwość nieograniczonego korzystania z wszelkich fundamentalnych swobód i praw człowieka.

Zakorzenione w społecznej świadomości mity i stereotypy dotyczące niepełnosprawności utrudniają drogę do normalizacji życia osób z ograniczoną sprawnością. Przyczyną ich trwania, a niejednokrotnie i pogłębiania się, jest m.in. niewiedza na temat niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością. Jak to zmienić? Należy przede wszystkim poszukiwać sposobów dotarcia do społeczeństwa z opartą na faktach wiedzą na temat niepełnosprawności. Biblioteka Pedagogiczna dzięki zbiorom, które gromadzi ,ma możliwość upowszechniana informacji o możliwościach i potrzebach osób niepełnosprawnych oraz barierach utrudniającym im funkcjonowanie w społeczeństwie. Inspirowania do działań na rzecz pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym oraz lepszego zrozumienia problematyki niepełnosprawności. Promowania korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w wymiarze społecznym, kulturowym, politycznym i gospodarczym. Chcemy, aby osoby niepełnosprawne były postrzegane jak inni członkowie społeczeństwa, mający swoje pragnienia i troski, lubiący się bawić, pracować, uprawiać sport. To ludzie tacy jak my, z tą różnicą, że mają pewną niedoskonałość, z którą musieli nauczyć się żyć.

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ząbkowicach Śl.

ul. Mickiewicza 10

Tel. 74 8152303

e-mail: zabkowiceslaskie@dbp.wroc.pl

katalogi on-line: http://aleph.dbp.wroc.pl:8991/F/

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)