Drzewka szczęścia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Książki to nasz drugi świat? Oby! To one gwarantują szczęście

niedziela, 21.5.2023 09:57 115 0

Bibliotekarze z 14 bibliotek publicznych powiatu kłodzkiego przybyli 18 maja do Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku, a okazją był Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.

– Książki to mój drugi świat, który mogłem rozwijać od młodości dzięki m.in. bibliotekom – przyznał się starosta kłodzki, Maciej Awiżeń. Na spotkaniu nie zabrakło burmistrza Kłodzka, Michała Piszko, i zastępca wójta Gminy Kłodzko, Urszuli Pantrałki, która sama niegdyś była bibliotekarką.

Samorządowcy dziękowali bibliotekarzom za ich pracę i życzyli, żeby przynosiła im dużo zadowolenia i satysfakcji. Gospodynie spotkania, Marta Zilbert, dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Kłodzku oraz Klaudia Lutosławska-Nowak, jej zastępca,  przygotowały prezenty niespodzianki: dyplomy dla bibliotek z dowcipnymi limerykami oraz szczepki drzewka szczęścia.

A wdzięczny starosta Awiżeń przekazał potem w mediach społecznościowych: „Szacunek do wiedzy i mądrości płynącej z książek jest bezcenną wartością. Biblioteki publiczne zawsze będą jednym z najważniejszych źródeł czerpania wiedzy o świecie”. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)