DR ADRIANA MAZURKIEWICZ-OCIEPA - Kandydatka do Rady Powiatu Kłodzkiego

czwartek, 14.3.2024 10:47 534

dr Adriana Mazurkiewicz- Ociepa – kandydatka do Rady Powiatu Kłodzkiego  Porozumienie Samorządowe Trzecia Droga

Szanowni Państwo,

Jestem  kandydatką do Rady Powiatu Kłodzkiego z listy KWW Porozumienie Samorządowe Trzecia Droga, okręg gmina Bystrzyca Kłodzka i gmina Międzylesie.  Startuję   z ostatniego miejsca na  liście. Wraz z mężem i dziećmi mieszkam na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka.

Od 18 lat wykonuję zawód radcy prawnego zajmując się obsługą prawną jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa. 

Posiadam stopień naukowy doktora nauk prawnych w specjalności prawo publiczne i prawo administracyjne. Byłam   nauczycielem akademickim.  Posiadam ukończone studia podyplomowe – Zarządzanie oświatą.

Dzięki wieloletniej  praktyce w zawodzie  radcy prawnego osobiście zetknęłam  się z szeregiem problemów z jakimi mierzą się mieszkańcy naszego Powiatu. Należą do nich w szczególności: bariery związane z dostępem do usług medycznych,  niski standard  niektórych dróg powiatowych, brak infrastruktury umożliwiającej bezpieczne przemieszczanie się  po drogach pieszych oraz rowerzystów,  zła jakość powietrza, szczególnie w okresie zimowym, skromna oferta edukacyjna w ramach zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych, w szczególności w zakresie nauki języków  obcych  oraz przedmiotów, które są obowiązkowe w ramach egzaminów końcowych w szkołach podstawowych oraz średnich.

Moja dewiza to: REALNY PROGRAM – KONKRETNE DZIAŁANIA

Proponuję  rozwiązania obejmujące  równoważne obszary:

Infrastruktura i komunikacja:- przygotowanie listy priorytetowych inwestycji w zakresie remontów dróg powiatowych uwzględniających takie czynniki jak: ilość uczestników ruchu drogowego, znaczenia drogi  z punku widzenia  jej komunikacji ze stolicą Powiatu,  etapowy remont  oraz modernizacja  dróg; - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku do Krajowego Planu Odbudowy celem stworzenia, wzorem innych powiatów, sieci dróg rowerowych służących rozwojowi turystyki oraz ciągów pieszych w miejscach gdzie występuje największe ryzyko wypadków drogowych.

Edukacja: - przygotowanie stałej i finansowanej z środków Powiatu oferty edukacyjnej obejmującej zajęcia dodatkowe oczekiwane przez Rodziców, w szczególności w ramach przedmiotów egzaminacyjnych w szkołach podstawowych oraz średnich; -  nawiązanie  przez Powiat współpracy z organami prowadzącymi szkoły w innych krajach Unii Europejskie, celem stałej wymiany doświadczeń  oraz wyjazdów edukacyjnych dla nauczycieli oraz dzieci.

Rolnictwo:- uruchomienie punktów wsparcia dla  rolników w zakresie informacji dotyczących pozyskiwania  środków  krajowych oraz unijnych;- zabezpieczenie w budżecie Powiatu środków na rozbudowę dróg transportu rolnego. 

Zdrowie i bezpieczeństwo: - przygotowanie projektu programu zdrowotnego  w zakresie rehabilitacji ruchowej seniorów, który będzie realizowany przez wybrane placówki ochrony zdrowia na terenie Powiatu;- wdrożenie, w trybie pilnym, działań zmierzających do wymiany przestarzałych systemów grzewczych we wszystkich  budynkach użyteczności publicznej znajdujących się   w zasobach Powiatu.

 Prowadzę kampanię głównie na rowerze.  Poznaję w ten sposób urokliwe zakątki  Ziemi Kłodzkiej, a przede wszystkim jej wspaniałych mieszkańców. To bezcenne doświadczenie i możliwość zgłębienia unikatowego dziedzictwa kulturowego Powiatu Kłodzkiego.

Cechy dla mnie najważniejsze to  otwartość, uczciwość, pracowitość  i wytrwałość. Jestem wielką miłośniczką  psów i kotów.

Chciałbym mieć możliwość wykorzystania wieloletniego doświadczenia zawodowego  realizacji działań służących wszystkim mieszkańcom Powiatu.

Proszę o obdarzenie mnie zaufaniem i Państwa głos!

 

 

Sfinansowano z KWW Porozumienie Samorządowe Trzecia Droga