Duszniki-Zdrój: rusza głosowanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2021

poniedziałek, 16.11.2020 13:02 1582 0

Od 16 listopada do 4 grudnia mieszkańcy Dusznik-Zdroju będą mogli głosować na projekty, jakie zgłoszone zostały do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok. Przewidywana pula środków przeznaczonych na realizację projektów mieszkańców w 2021 r. wynosi 50.000 zł. Ostateczna kwota zostanie ustalona przez Radę Miejską w budżecie gminy na 2021 r.

https://duszniki.pl/

Głosować można na dwa sposoby: w kilku punktach stacjonarnych za pomocą papierowych kart do głosowania, lub elektronicznie na stronie internetowej. 

O realizacji projektów zadecyduje głosowanie, w którym mogą wziąć udział wszyscy duszniczanie w dniach od 16 listopada do 4 grudnia. W przypadku, gdy głosującym jest osoba niepełnoletnia, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie.

Poniżej prezentujemy projekty, które zostały zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Duszniki-Zdrój na 2021 rok:

1. Letnia Czytelnia przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dusznikach-Zdroju

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu zielonego wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie ogrodu bibliotecznego (rattanowych kanap, rattanowego stolika, pawilonu ogrodowego, leżaków, hamaków, komody, platformy scenicznej, oświetlenia), który umożliwi spędzanie czasu przez czytelników i gości biblioteki na świeżym powietrzu oraz umożliwi organizowanie różnego typu zajęć i spotkań plenerowych dla mieszkańców.

Lokalizacja: Teren zielony przynależący bezpośrednio do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju (ogród biblioteczny) przy ul. Sprzymierzonych 6a

Wartość wniosku: 14 000,00

2. Zielone Miejsca Postojowe

Projekt dotyczy zagospodarowania zaniedbanego terenu zielonego oraz rozwiązanie problemu z brakiem wystarczającej ilości miejsc postojowych dla mieszkańców i pacjentów przychodni. W ramach projektu planuje się utworzenie „zielonego parkingu” przy uzyciu  kratek trawnikowych (z zachowaniem powierzchni biologicznie czynnej oraz przepuszczalności wody).

Lokalizacja: W sąsiedztwie nieruchomości przy ul. Krakowskiej 8-10-12 oraz Przychodni Vitamedica

Wartość wniosku: 45 000,00 zł

3. Mobilny laserowy trenażer strzelecki

Projekt ma na celu zakup mobilnego laserowego trenażera wraz z montażem na strzelnicy LOK w Dusznikach-Zdroju.

Lokalizacja: ul. Krakowska 3

Wartość: 25 000,00 zł

4. Maty Boiskowe – Badminton dla Wszystkich

W ramach projektu planuje się wyposażenie Hali Sportowej w 2 sztuki mobilnych kortów badmintonowych z certyfikowaną nawierzchnią z naniesionymi fabrycznie pełnowymiarowymi boiskami wraz z taśmami do przyklejania.

Lokalizacja: Hala Sportowa, ul. Sportowa 2a

Wartość: 18 210,00 zł

5. Rewitalizacja placu zabaw „Radosna Szkoła”

Projekt dotyczy modernizacji nawierzchni placu zabaw „Radosna Szkoła” celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz poprawy estetyki otoczenia szkoły.

Lokalizacja: Plac szkolny w kompleksie przy ul. Sprzymierzonych 6

Wartość: 49 531,95 zł

6. Modernizacja/doposażenie placu zabaw przy Alei Sybiraków „Dajmy dzieciom szansę na dobra zabawę i prawidłowy rozwój”

Zadanie dotyczy modernizacji/doposażenia placu zabaw znajdującego się przy alei Sybiraków (sprzęt do balansowania; podwójna huśtawka; karuzela; element wielozadaniowy – ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, punkt widokowy, drabinka do wspinania, tablica manipulacyjna; huśtawka bocianie gniazdo) wraz z budową ścieżki sensorycznej.

Lokalizacja: Teren zielony przy placu zabaw (aleja Sybiraków), ul. Zdrojowa 8

Wartość: 50 000,00 zł

7. Poprawa stanu technicznego murawy oraz obiektów okalających na stadione im. Kazimierza Górskiego w Dusznikach-Zdroju

W ramach realizacji zadania planowany jest zakup maszyn i urządzeń mających na celu poprawę stanu infrastruktury technicznej, tj. zakup maszyny do malowania linii boiskowych, zakup aeratora i wertykulatora do gleby, zakup rozrzutnika nawozu, zakup myjki ciśnieniowej, zakup dmuchawy oraz zakup kosiarki (traktorek wielofunkcyjny).

Lokalizacja: Stadion im. Kazimierza Górskiego przy ul. Wojska Polskiego

Wartość: 21 900,00 zł

8. Dusznicka Akademia Seniora

Celem projektu jest szeroko pojęta aktywizacja dusznickich seniorów poprzez organizację zajęć dedykowanych tej grupie w 3 blokach tematycznych: terapia zajęciowa, zdrowa dieta, ruch – celem możliwości poznania stylu życia warunkującego długie, zdrowe i pogodne życie oraz poszerzenia wiedzy na temat sposobów i metod profilaktyki zdrowotnej oraz zadbania o siebie w okresie senioralnym.

Lokalizacja: Powstający Klub Seniora, Hala Sportowa

Wartość: 20 000,00 zł

9. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw

Celem projektu jest rozbudowa placu zabaw przy ul. Zdrojowej 8. Do dyspozycji będą różnego rodzaju urządzenia wspierające rozwój ruchowy i intelektualny. Plac zostanie wzbogacony o: metalowy samochód wyposażony w elementy sprawnościowe; lokomotywę  ze ścianką wspinaczkową, tunelem i grą w kółko i krzyżyk; potrójną huśtawkę z bocianim gniazdem, karuzelę tarczową z siedzeniami; drewniany domek i bujaki sprężynowe. Ponadto planuje się wymianę piaskownicy (nowa z dachem) oraz zakup ławek ze stolikami.

Lokalizacja: Plac zabaw przy ul. Zdrojowej 8 oraz teren przed placem zabaw

Wartość: 50 000,00 zł

 

Zagłosować można na dwa sposoby:

1. Drogą elektroniczną poprzez oddanie głosu za pośrednictwem ankiety internetowej, pod adresem: https://duszniki.pl/budzet-obywatelski-2021-glosowanie/ (aktywny od 16 listopada)
2. Poprzez wypełnienie karty do głosowania i umieszczenie jej w urnie do głosowania lub poprzez wypełnienie karty do głosowania i przesłanie jej nieedytowalnej wersji (skan lub zdjęcie) na skrzynkę pocztową: bo2021@duszniki.pl

Poza Urzędem karty oraz urny do głosowania udostępnione zostaną w następujących miejscach (w związku z COVID-19 nastąpiła redukcja miejsc do glosowania względem zapisu w uchwale):
– Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Słowackiego 16,
– Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkowu, przy ul. Krakowskiej 3,
– Apteka Św. Piotra i Pawła, przy ul. Kłodzkiej 9,
– Apteka Dusznicka, przy ul. Wojska Polskiego 3a,

Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 14 grudnia. Przewidywana pula środków przeznaczonych na realizację projektów mieszkańców w 2021 r. wynosi 50.000 zł. Ostateczna kwota zostanie ustalona przez Radę Miejską w budżecie gminy na 2021 r. Informacje odnośnie budżetu obywatelskiego udzielane są telefonicznie 748 697 660 lub mailowo: duszniki@duszniki.pl.
Regulamin Budżetu dostępny jest na stronie https://duszniki.pl/budzety-obywatelski-2021/

------------------------------------------------------------------------------

Projekt Poprawa jakości powietrza w mieście/kurorcie Duszniki-Zdrój został ODRZUCONY*. *Projekt został odrzucony, gdyż nie spełniał warunków formalnych:   1) nie określono wartości zadania, zatem nie ma możliwości weryfikacji czy koszt jednostkowy realizacji zadania mieści się w kwocie określonej w Regulaminie budżetu obywatelskiego Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021 przyjętym Uchwałą Nr XXVI/158/20  z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021. Wnioskodawca został poinformowany o możliwości uzupełnienia i modyfikacji zgłaszanego projektu, ale nie dokonał korekty.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek