Pismo DIR do Posłów o wstrzymanie prac nad ustawą z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

poniedziałek, 26.10.2020 12:46 242 0

                                                            Posłanki i Posłowie na Sejm RP województwa dolnośląskiego

W imieniu Dolnośląskiego Porozumienia Związków i Organizacji Rolniczych działającego przy naszej Izbie a zrzeszającego Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Dolnośląski Związek Rolników, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników oraz Związek Młodzieży Wiejskiej po raz kolejny wzywamy do zaprzestania prac nad niesprawiedliwą społecznie i szkodliwą gospodarczo ustawą z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Sejm RP odstąpił od prac nad ustawą o wynagrodzeniach, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by w tym przypadku też tak postąpić.

Ustawa ta, procedowana w pośpiechu, beż żadnych konsultacji z Rolnikami i ich organizacjami, bez opinii środowiska naukowego pracującego nad dobrostanem zwierząt hodowlanych spowodowała powstanie ogromnych napięć społecznych i doprowadziła do niespotykanych od lat protestów. Przy okazji wykorzystuje się ja do nieodpowiedzialnego i fałszywego przedstawiania obrazu Polskich Rolników, jako osób zacofanych, pozbawionych empatii i humanitaryzmu. Propagowanie tych nieprawdziwych haseł wpływa również negatywnie na postrzeganie i odbiór polskiego rolnictwa poza granicami kraju, przyczyniając się do utrwalania stereotypu niekonkurencyjnego i nienowoczesnego rolnictwa, które nie może skutecznie konkurować z rozwiniętymi gospodarkami Unii Europejskiej.

Polscy rolnicy zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe całego społeczeństwa, tak istotne w obecnych czasach, o czym chyba wszyscy w tym sporze zapomnieli! Dolny Śląsk mimo doskonałych warunków klimatyczno glebowych stał się rolnicza pustynią i już dzisiaj jest importerem mleka, mięsa, warzyw i owoców. Wieloletnie prace związane z przywróceniem hodowli bydła w Sudetach, tworzenie marki „Wołowiny Sudeckiej”, licznie powstałe grupy producenckie oraz klaster mogą legnąć w gruzach i grożą zaniechaniem, mimo że działania te realizowane w ramach projektu Uniwersytetu Przyrodniczego „Zielona Dolina” zyskały aprobatę Rządu i znalazły się wśród priorytetów na najbliższe lata.

Nie ma zgody samorządu rolniczego i działających w porozumieniu organizacji na całkowitą likwidację kolejnych gałęzi produkcji rolniczej na Dolnym Śląsku. Mówiąc o zrównoważonym rozwoju regionu musimy pamiętać, że rolnicy to blisko 60 tysięcy gospodarstw, które daje utrzymanie 250 tysiącom ludzi z pracy na roli i hodowli zwierząt. Dlatego z całą siłą i stanowczością chcemy Państwu przypomnieć, że blisko 1/3 dolnośląskiego społeczeństwa mieszka na obszarach wiejskich i to między innymi dzięki głosom tych osób możecie Państwo sprawować zaszczytną służbę dla Rzeczypospolitej Polskiej. W ciężkich czasach kryzysu gospodarczego i społecznego, kiedy każdego dnia Polki i Polacy boją się o zdrowie i życie swoich bliskich i swoje, reprezentanci wybrani przez Naród powinni jednoczyć ludzi, a nie pogłębiać różnice społeczne i tworzyć nowe podziały.

Rolnicy nie oczekują od Sejmu RP jałmużny w postaci iluzorycznych odszkodowań przyznawanych na niejasnych zasadach za zaprzestanie swojej działalności, ale prawa do jej nieskrępowanego prowadzenia, w celu zapewnienia godnego bytu swoim Rodzinom.

Dlatego wzywamy do natychmiastowego zaprzestania szkodliwych dla Rolników działań i skierowania Państwa uwagi na sprawy walki z epidemią koronawirusa, ochrony życia polskich obywateli oraz skutkami kryzysu gospodarczego, jaki nieuchronnie się z tym będzie wiązał. To z tymi wyzwaniami powinien walczyć Sejm i Senat, a nie z Polskimi Rolnikami. Liczę na głęboką refleksję i wsłuchanie się w argumenty środowiska rolniczego


Z poważaniem
P r e z e s Dolnośląskiej Izby Rolniczej
Leszek Grala

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek