komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

środa, 23 września 2020

Tekli, Boguslawa

Sesja Rady Miejskiej Kudowy - Zdroju

środa, 18.7.2018 13:32 , komentarze: 0 , odsłony: 1575
kategorie artykułu:

Sesja odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 roku o godz. 1200 w sali narad Rady Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu nr XLVIII/18 z dnia 28.06.2018r. z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.

 4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

 5. przyjęcia określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ulicy Nad Potokiem 58” i upoważnienia Burmistrza Gminy Kudowa-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach konkursu zamkniętego nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18,

 6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,

 7. zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2018 rok,

 8. zmiany uchwały nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

 9. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.

 10. Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.

 11. Interpelacje i zapytania radnych.

 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 13. Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.

 14. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

 
Nowy wątek


Wasze komentarze

poniedziałek, 21.9.2020 11:39
czwartek, 17.9.2020 09:54
środa, 16.9.2020 11:06
1
wtorek, 15.9.2020 13:51
wtorek, 15.9.2020 11:19
piątek, 11.9.2020 12:40
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
ELMECIK
ELMECIK