Dyskutowali o priorytetach zdrowotnych mieszkańców województwa dolnośląskiego

piątek, 1.12.2017 13:55 747 0

Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych oraz możliwości zabezpieczenia – zarówno dzieci i dorosłych – przed chorobami stanowiącymi dla ich zdrowia największe zagrożenie to tematy przewodnie spotkania, które odbyło się w czwartek, 30 listopada 2017 roku, w Sali Konferencyjnej Ratusza w Jeleniej Górze. Eksperci zwracali szczególną uwagę na konieczność ochrony mieszkańców województwa przed bakteriami pneumokokowymi, które mogą być przyczyną takich chorób jak sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bakteriemia i zapalenie płuc z bakteriemią. Ze względu na ich częste nosicielstwo, dużą liczbę zachorowań i ciągły, niepokojący wzrost oporności na antybiotyki wiele samorządów z całego kraju wdrożyło już programy profilaktyki pneumokokowej i objęło ochroną swoich mieszkańców. W Polsce jest ich kilkadziesiąt. Doceniając wagę problemu i idąc za rekomendacjami ekspertów medycznych Władze Miasta Jeleniej Góry już od 9 lat realizują w mieście program, którego celem jest zapewnienie dzieciom ochrony przed infekcjami pneumokokowymi stanowiącymi dla zdrowia i życia dzieci realne zagrożenie. Do tej pory ochronę zapewniono już 1450 dzieciom. Eksperci rekomendują, aby szczepieniem objąć także osoby dorosłe, które ze względu na starzejący się układ immunologiczny i częste choroby współistniejące także znajdują się w grupie ryzyka zachorowań na infekcje pneumokokowe.

- Pneumokoki to bakterie, które stanowią największe zagrożenie dla dzieci do 5 roku życia i osób starszych, po 65 roku życia. U tych pierwszych układ odpornościowy jest jeszcze niedojrzały, u drugich zaś – już niedostatecznie sprawny, aby bronić się przed tak groźnym przeciwnikiem. Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica zwana sepsą i zapalenie płuc z bakteriemią – mówi dr Romana Jaworska-Bobkier, pediatra, neonatolog, Z-ca ordynatora Oddziału Noworodkowego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. - Obciążenie zakażeniami pneumokokowymi jest w skali globalnej ogromne: powodują one około 3,5 mln zgonów rocznie, z czego 1 mln z powodu zapalenia płuc. Poziom nosicielstwa tego drobnoustroju jest niezwykle wysoki i wynosi, według różnych szacunków, 5-10% u zdrowych dorosłych oraz 20-60% u dzieci. O ile zachorowania na Inwazyjną Chorobę Pneumokokową dotyczą obu skrajnych grup wiekowych, to śmiertelność jest największa wśród ludzi dorosłych. Dzieje się tak ze względu na częstą obecność chorób współtowarzyszących, jak POChP, cukrzyca, choroby nerek, układu krążenia. Jedyną metodą ochrony przed pneumokokami są szczepienia. W Jeleniej Górze, już od wielu lat, dzięki decyzjom Władz Miasta dzieciom zapewniana jest bezpłatna ochrona przed pneumokokami. W ramach programu dzieciom podawana jest szczepionka 13-walentna, stanowiąca w tej chwili najszerszą z dostępnych ochronę przed pneumokokami. Szczepionka ta wywołuje odporność czynną, podobną do naturalnej odporności, którą uzyskuje się po przebytym zakażeniu. Wyrażam wielkie zadowolenie z faktu, że program szczepień dzieci jest realizowany. To ogromna wartość dla rodziców i możliwość zapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony – dodaje.

Programy zdrowotne realizowane w Jeleniej Górze

- Mając na uwadze troskę o zdrowie najmłodszych mieszkańców naszego Miasta, a także potwierdzone wiarygodnymi badaniami efekty prowadzenia tego rodzaju szczepień, już w 2009 roku podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu programu profilaktycznego, chroniącego dzieci przed zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego wywołanymi przez pneumokoki. Decyzja ta to efekt odpowiedzialnej polityki zdrowotnej, jaką od lat staramy się realizować. Dofinansowanie takich szczepień dla dzieci z naszego Miasta jest działaniem bardzo ważnym i pożądanym. Wysoki koszt szczepionki jest bowiem często dla rodziców realną przeszkodą w dodatkowym zaszczepieniu dziecka. Obecnie z darmowych szczepień przeciwko pneumokokom mogą korzystać wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016 roku. Trzeba jednak pamiętać, że nadal bez ochrony pozostaje duża grupa dzieci starszych, tych do 5 roku życia, dla których te groźne bakterie stanowią przecież także ogromne, realne zagrożenie. Ich szanse wyrównuje realizowany przez nas program. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 24. do 36. miesiąca życia mieszkających na terenie Miasta Jelenia Góra oraz przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta. Rodzice i opiekunowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szczepieniem. Koszt szczepienia w całości pokrywa Miasto Jelenia Góra. Dzieci otrzymują najszerszą z dostępnych ochronę przed pneumokokami. Zapraszamy rodziców do udziału w programie, profilaktyka to najlepsza inwestycja w zdrowie dziecka – mówi Andrzej Marchowski, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Jeleniej Górze.- W tej chwili realizujemy także takie programy jak: Program zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV dla dziewczynek w wieku 12 lat, Program profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci skierowany do uczniów klas pierwszych i siódmych szkół podstawowych, pilotażowe szczepienia przeciwko wirusowi grypy dla seniorów. W przyszłości planujemy, w miarę możliwości wdrażać kolejne programy zdrowotne dla mieszkańców – dodaje.

- Szczepienia są w tej chwili najbardziej skuteczną ochroną, a ponadto umożliwiają całkowite wyeliminowanie najbardziej zjadliwych bakterii, zmniejszają zachorowalność oraz redukują liczbę powikłań i zgonów. To oczywiste, że wartość szczepień jest niepodważalna. Ich brak ma wymiar zdrowotny, ale także ekonomiczny - skutki odczuwa całe społeczeństwo, ponosząc koszty hospitalizacji i rehabilitacji osób po przebytych infekcjach. Jednocześnie, objęcie osób dorosłych z populacji Jeleniej Góry szczepieniem przeciwko pneumokokom przyczyni się do spadku hospitalizacji z powodu zapaleń płuc, poprawi komfort życia seniorów i istotnie zmniejszy koszty leczenia z powodu pneumokokowych zapaleń płuc w związku ze spadkiem hospitalizacji seniorów. Dlatego tym bardziej zachęcam do wdrażania takich działań. Profilaktyka zdrowotna jest najbardziej opłacalną inwestycją. W przypadku szczepień osób dorosłych przeciwko pneumokokom wystarczy tylko jedna dawka. – zaznacza dr Romana Jaworska-Bobkier.

- Zachęcamy lokalne samorządy do wdrażania dobrych programów zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki szczepionkowej. Są efektywne, odpowiadają ważnej potrzebie zdrowotnej, są stosunkowo łatwe do przeprowadzenia i ewaluacji. Pokazują to również opinie Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: zdecydowana większość programów szczepionkowych jest pozytywnie zaopiniowana. Są to działania o udowodnionej skuteczności. Dają zarówno korzyści zdrowotne jak i ekonomiczne. Takie spotkania jak to dzisiejsze służą pokazaniu dobrych praktyk i wywołaniu dyskusji nad poprawą stanu zdrowia lokalnej społeczności – mówi Tomasz Jan Prycel, współorganizator spotkania.

Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jelenia Góra, Pana Marcina Zawiły. Odbyło się w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie-Człowiek- Profilaktyka”, którego celem jest pokazanie dobrych praktyk oraz korzyści – ekonomicznych i zdrowotnych – wynikających z ochrony zdrowia i realizacji projektów profilaktycznych wśród społeczności lokalnych.

Więcej informacji nt. projektu dostępne jest na stronie: www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl.

Priorytety w profilaktyce chorób zakaźnych oraz możliwości zabezpieczenia – zarówno dziecii dorosłych – przed chorobami stanowiącymi dla ich zdrowia największe zagrożenie to tematyprzewodnie spotkania, które odbyło się w czwartek, 30 listopada 2017 roku, w SaliKonferencyjnej Ratusza w Jeleniej Górze. Eksperci zwracali szczególną uwagę na koniecznośćochrony mieszkańców województwa przed bakteriami pneumokokowymi, które mogą byćprzyczyną takich chorób jak sepsa, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bakteriemiai zapalenie płuc z bakteriemią. Ze względu na ich częste nosicielstwo, dużą liczbę zachorowańi ciągły, niepokojący wzrost oporności na antybiotyki wiele samorządów z całego krajuwdrożyło już programy profilaktyki pneumokokowej i objęło ochroną swoich mieszkańców. WPolsce jest ich kilkadziesiąt. Doceniając wagę problemu i idąc za rekomendacjami ekspertówmedycznych Władze Miasta Jeleniej Góry już od 9 lat realizują w mieście program, którego celemjest zapewnienie dzieciom ochrony przed infekcjami pneumokokowymi stanowiącymi dlazdrowia i życia dzieci realne zagrożenie. Do tej pory ochronę zapewniono już 1450 dzieciom.Eksperci rekomendują, aby szczepieniem objąć także osoby dorosłe, które ze względu nastarzejący się układ immunologiczny i częste choroby współistniejące także znajdują się wgrupie ryzyka zachorowań na infekcje pneumokokowe.- Pneumokoki to bakterie, które stanowią największe zagrożenie dla dzieci do 5 roku życia i osóbstarszych, po 65 roku życia. U tych pierwszych układ odpornościowy jest jeszcze niedojrzały, u drugichzaś – już niedostatecznie sprawny, aby bronić się przed tak groźnym przeciwnikiem. Najcięższąpostacią zakażenia pneumokokowego jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznica zwanasepsą i zapalenie płuc z bakteriemią. – mówi dr Romana Jaworska-Bobkier, pediatra, neonatolog, Z-caordynatora Oddziału Noworodkowego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. -Obciążenie zakażeniami pneumokokowymi jest w skali globalnej ogromne: powodują one około 3,5 mlnzgonów rocznie, z czego 1 mln z powodu zapalenia płuc. Poziom nosicielstwa tego drobnoustroju jestniezwykle wysoki i wynosi, według różnych szacunków, 5-10% u zdrowych dorosłych oraz 20-60%u dzieci. O ile zachorowania na Inwazyjną Chorobę Pneumokokową dotyczą obu skrajnych grupwiekowych, to śmiertelność jest największa wśród ludzi dorosłych. Dzieje się tak ze względu na częstąobecność chorób współtowarzyszących, jak POChP, cukrzyca, choroby nerek, układu krążenia. Jedynąmetodą ochrony przed pneumokokami są szczepienia. W Jeleniej Górze, już od wielu lat, dziękidecyzjom Władz Miasta dzieciom zapewniana jest bezpłatna ochrona przed pneumokokami. W ramachprogramu dzieciom podawana jest szczepionka 13-walentna, stanowiąca w tej chwili najszersząz dostępnych ochronę przed pneumokokami. Szczepionka ta wywołuje odporność czynną, podobną donaturalnej odporności, którą uzyskuje się po przebytym zakażeniu. Wyrażam wielkie zadowoleniez faktu, że program szczepień dzieci jest realizowany. To ogromna wartość dla rodziców i możliwośćzapewnienia dzieciom niezbędnej ochrony. – dodaje dr Romana Jaworska-Bobkier.Programy zdrowotne realizowane w Jeleniej Górze- Mając na uwadze troskę o zdrowie najmłodszych mieszkańców naszego Miasta, a także potwierdzonewiarygodnymi badaniami efekty prowadzenia tego rodzaju szczepień, już w 2009 roku podjęliśmydecyzję o sfinansowaniu programu profilaktycznego, chroniącego dzieci przed zakażeniamiośrodkowego układu nerwowego wywołanymi przez pneumokoki. Decyzja ta to efekt odpowiedzialnejpolityki zdrowotnej, jaką od lat staramy się realizować. Dofinansowanie takich szczepień dla dzieciz naszego Miasta jest działaniem bardzo ważnym i pożądanym. Wysoki koszt szczepionki jest bowiemczęsto dla rodziców realną przeszkodą w dodatkowym zaszczepieniu dziecka. Obecnie z darmowychszczepień przeciwko pneumokokom mogą korzystać wszystkie dzieci urodzone po 31 grudnia 2016
roku. Trzeba jednak pamiętać, że nadal bez ochrony pozostaje duża grupa dzieci starszych, tychdo 5 roku życia, dla których te groźne bakterie stanowią przecież także ogromne, realne zagrożenie.Ich szanse wyrównuje realizowany przez nas program. Program przeznaczony jest dla dzieci w wiekuod 24. do 36. miesiąca życia mieszkających na terenie Miasta Jelenia Góra oraz przebywającychw placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta. Rodzice i opiekunowie nie ponoszążadnych kosztów związanych ze szczepieniem. Koszt szczepienia w całości pokrywa Miasto JeleniaGóra. Dzieci otrzymują najszerszą z dostępnych ochronę przed pneumokokami. Zapraszamy rodzicówdo udziału w programie, profilaktyka to najlepsza inwestycja w zdrowie dziecka. – mówi AndrzejMarchowski, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych UrzęduMiasta w Jeleniej Górze. - W tej chwili realizujemy także takie programy jak: Program zapobieganiaczynnikom ryzyka raka szyjki macicy poprzez szczepienia przeciw wirusowi HPV dla dziewczynekw wieku 12 lat, Program profilaktyki i korekcji wzroku u dzieci skierowany do uczniów klas pierwszychi siódmych szkół podstawowych, pilotażowe szczepienia przeciwko wirusowi grypy dla seniorów.W przyszłości planujemy, w miarę możliwości wdrażać kolejne programy zdrowotne dla mieszkańców. –dodaje Andrzej Marchowski.- Szczepienia są w tej chwili najbardziej skuteczną ochroną, a ponadto umożliwiają całkowitewyeliminowanie najbardziej zjadliwych bakterii, zmniejszają zachorowalność oraz redukują liczbępowikłań i zgonów. To oczywiste, że wartość szczepień jest niepodważalna. Ich brak ma wymiarzdrowotny, ale także ekonomiczny - skutki odczuwa całe społeczeństwo, ponosząc koszty hospitalizacjii rehabilitacji osób po przebytych infekcjach. Jednocześnie, objęcie osób dorosłych z populacji JeleniejGóry szczepieniem przeciwko pneumokokom przyczyni się do spadku hospitalizacji z powodu zapaleńpłuc, poprawi komfort życia seniorów i istotnie zmniejszy koszty leczenia z powodu pneumokokowychzapaleń płuc w związku ze spadkiem hospitalizacji seniorów. Dlatego tym bardziej zachęcamdo wdrażania takich działań. Profilaktyka zdrowotna jest najbardziej opłacalną inwestycją. W przypadkuszczepień osób dorosłych przeciwko pneumokokom wystarczy tylko jedna dawka. – zaznaczadr Romana Jaworska-Bobkier.- Zachęcamy lokalne samorządy do wdrażania dobrych programów zdrowotnych, ze szczególnymuwzględnieniem profilaktyki szczepionkowej. Są efektywne, odpowiadają ważnej potrzebie zdrowotnej,są stosunkowo łatwe do przeprowadzenia i ewaluacji. Pokazują to również opinie Prezesa AgencjiOceny Technologii Medycznych i Taryfikacji: zdecydowana większość programów szczepionkowych jestpozytywnie zaopiniowana. Są to działania o udowodnionej skuteczności. Dają zarówno korzyścizdrowotne jak i ekonomiczne. Takie spotkania jak to dzisiejsze służą pokazaniu dobrych praktyki wywołaniu dyskusji nad poprawą stanu zdrowia lokalnej społeczności. – mówi Tomasz Jan Prycel,współorganizator spotkania.Spotkanie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Jelenia Góra, Pana MarcinaZawiły. Odbyło się w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego „Zdrowie-Człowiek- Profilaktyka”,którego celem jest pokazanie dobrych praktyk oraz korzyści – ekonomicznych i zdrowotnych –wynikających z ochrony zdrowia i realizacji projektów profilaktycznych wśród społeczności lokalnych.Więcej informacji nt. projektu dostępne jest na stronie: www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Nowy wątek