Detektywi Przeszłości odkrywali zabytki Krosnowic

sobota, 19.10.2019 12:19 6006 2

„Detektywi Przeszłości” to nieformalna grupa młodzieży, działająca przy Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości pod opieką nauczyciela historii i regionalisty Marka Królikowskiego, która od 10 lat odkrywa i kataloguje zachowane pomniki historii w kłodzkich wsiach. Działania grupy mają na celu upowszechnianie wiedzy o tych mało znanych lub zapomnianych dla społeczności lokalnej zabytkach, które są świadectwem wielokulturowego dziedzictwa regionu.

Krosnowice to kolejna już miejscowość gminy Kłodzko (23), która znalazła się na „celowniku” młodych pasjonatów historii lokalnej. W dniach 14-15 października b.r. młodzi detektywi przebywali na dwudniowych warsztatach terenowych w tej największej z kłodzkich wiosek. Efektem dwudniowej wędrówki było zidentyfikowanie ponad 40 pomników historii.

Do najciekawszych obiektów należą: Pałac Pannwitzów oraz aż dwa dawne dwory szlacheckie, czy kościół p.w. św. Jakuba. Niezwykle interesujące są również miejscowe pomniki małej architektury sakralnej, czyli krzyże i kapliczki przydrożne z XVIII – XIX w. Dla każdego obiektu została przygotowana osobna dokumentacja fotograficzna. W dalszej kolejności grupa zajmie się merytorycznym opracowaniem zidentyfikowanych zabytków, przy wykorzystaniu wszelkich możliwych źródeł, w tym również w oparciu o informacje, które udało się pozyskać w trakcie warsztatów od mieszkańców wsi.

Efektami projektu będzie umieszczona na obszarze wsi tablica informacyjna, przewodnik po zabytkach (tradycyjnie w jęz. polskim, czeskim i niemieckim) oraz folder z trasą turystyczną. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie również konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Zabytki mojej wsi”. Na przełom listopada i grudnia zaplanowane jest spotkanie podsumowujące projekt.

- W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania p. Urszuli Borkowskiej, sołtysowi wsi Krosnowice oraz miejscowemu KGW za podjecie grupy poczęstunkiem oraz p. Franciszkowi Piszczkowi, Prezesowi Towarzystwa Miłośników Krosnowic za cenne uwagi merytoryczne w odniesieniu do poszczególnych obiektów - mówi opiekun grupy, Marek Królikowski. - Działanie zostało zrealizowane w ramach projektu: „Wielokulturowe dziedzictwo wsi Krosnowice” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie w Kłodzku.

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

Victor sobota, 19.10.2019 15:18
Wspaniała inicjatywa ,godna propagowania w innych szkołach,proponuję zaewidencjonować wspanial;ą figurą...
MrNahfar sobota, 19.10.2019 13:07
Gratuluję! Czas na kolejne miejscowości.