komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

poniedziałek, 18 stycznia 2021

Piotra, Małgorzaty

Deszczowa przysięga dolnośląskich Terytorialsów [Foto, Wideo]

środa, 30.9.2020 10:04 , komentarze: 0 , odsłony: 412
kategorie artykułu:

Zaprzysiężono kolejnych Terytorialsów na Dolnym Śląsku. W sobotę, 26 września br. kolejni żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę na sztandar 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego wypowiadając słowa roty. Przysięgającym towarzyszyli żołnierze, którzy przeszli 8- dniowe szkolenie wyrównawcze.

Uroczystość poprzedziła msza święta, w intencji żołnierzy i ich rodzin w kościele pw. Św. Floriana w Świętoszowie. „…Rozpoczynając dzisiejsze święto chciałbym podziękować wszystkim Państwu za przyjęcie zaproszenia na uroczystość trzeciej przysięgi moich żołnierzy jak i uroczystość święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Bardzo dziękuję, że gościcie u nas na naszym pierwszym święcie Dolnośląskiej Brygady. Jestem wdzięczny wraz z moimi żołnierzami, że mimo deszczowej pogody zaszczyciliście nas Państwo swoją obecnością. Wasza obecność nadaje niezwykłą rangę ceremonii tak ważnej dla żołnierzy, dla mnie i Naszej Brygady…”- tymi słowami płk Artur Barański Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczął uroczystość.

Ceremonia rozpoczęła się o godz. 11.00. Przysięgę złożyło 80 ochotników, którzy ukończyli szkolenie podstawowe. Po podniesieniu flagi państwowej RP i odśpiewaniu hymnu narodowego, do sztandaru wojskowego wystąpiło czterech elewów szkolenia podstawowego, którzy zostali wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego. Nasze szeregi powiększyły się o osoby o fantastycznych zdolnościach i zainteresowaniach. Wśród zaprzysiężonych było 14 kobiety z czego jedna z nich jest najmłodszym żołnierzem w Siłach Zbrojnych.

18- letnia szer. OT Natalia Bielska w dniu swoich 18 urodzin odebrała kartę powołania i tym samym stała się najmłodszym żołnierzem Sił Zbrojnych zasilającym szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W przemówieniu skierowanym do uczestników przysięgi Senator RP Dorota Czudowska z Senackiej Komisji Obrony Narodowej mówiła: „… Żołnierze! Bardzo dziękuję za złożenie tej przysięgi, bo w czasach, gdzie tylu ludzi domaga się tylko i wyłącznie praw Wy dobrowolnie decydujecie się na służbę. Bez Waszej gorliwej służby podstawowe obowiązki Państwa wobec narodu jak ochrona granic, zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa nie byłyby możliwe. Jutro Wasze święto – święto Wojsk Obrony Terytorialnej. W imieniu Komisji Obrony Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i jej przewodniczącego Pana Jarosława Rusieckiego składam wszystkim najserdeczniejsze życzenia, życzenia str. 2/2 pomyślności dla Was i dla Waszych rodzin. Polska Waszego trudu Wam nie zapomni, Pan Bóg wynagrodzi…”

Kolejnym znamienity gość, który podniósł rangę uroczystości i skierował swoje słowa do dolnośląskich terytorialsów: „… Wojska Obrony Terytorialnej to młoda formacja wojskowa, ale chciałem Was zapewnić o tym, że już cieszy się ogromnym szacunkiem, życzliwością i wdzięcznością. Bo na pewno dolnoślązaków i nas jako samorządowców. A dlaczego? Dlatego, że motto Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko to nie tylko słowa, ale naprawdę czyny, które stoją za tymi słowami. Ja sam doświadczyłem tego na własnym przykładzie w ciągu ostatniego krótkiego czasu, bo mogliśmy na Was liczyć, mogły na Was liczyć szpitale, mogli na Was liczyć kombatanci, seniorzy. Wszyscy Ci którzy byli w trudnej sytuacji… Panie Pułkowniku jeszcze raz za to bardzo serdecznie dziękuję i również dziękuję Wam drodzy żołnierze i gratuluję tego co za Wami i tego co skończyliście”. - tymi słowami dziękował Wicearszałek Województwa Dolnośląskiego – Marcin Krzyżanowski.

Podczas uroczystości została odczytana Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadania patrona. Z dniem 26 sierpnia patronem Brygady został ppłk Ludwik Marszałek ps. „ZBROJA”. 27 września w dniu utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego żołnierze WOT obchodzą swoje święto. Dowódca Brygady płk Artur Barański w przeddzień święta WOT wręczył żołnierzom wyróżnienia w postaci listów gratulacyjnych, odznak honorowych Wojsk Lądowych oraz odznak „Zasłużony Żołnierz RP”.

Na zakończenie odegrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „Marsz Pierwszej Brygady”, a jej zwieńczeniem była defilada wojskowa pododdziałów 16 DBOT. Była to jednocześnie druga uroczystość na terenie poligonu, którą przeprowadzono w warunkach wzmożonego bezpieczeństwa sanitarnego, z ograniczoną liczbą gości.

W związku z ograniczeniami sanitarnymi wychodząc w stronę bliskich naszych Terytorialsów utrwaliliśmy całą uroczystość przysięgi

Zaproszenie dla osób, które chciałyby wspierać lokalną społeczność i podnieść swoje kwalifikacje poprzez służbę w 16 DBOT jest nadal aktualne.

O służbę w dolnośląskiej Brygadzie może się ubiegać każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, znajduje się w przedziale wiekowym 18-55 lat, posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia str. 3/2 czynnej służby wojskowej, nie był karany za przestępstwo umyślne, posiada co najmniej wykształcenie podstawowe.

Szczegółowe informacje na temat służby oraz rekrutacji do 16 DBOT można uzyskać w Wojskowych Komendach Uzupełnień: w Kłodzku, Bolesławcu, Wrocławiu i Głogowie. 16 Dolnośląska Brygada OT liczy już ok. 550 Terytorialsów, w tym ponad 60 kobiet. Brygada opiera swój potencjał na żołnierzach  - ochotnikach, którzy wstępując w jej szeregi nie muszą rezygnować ze swoich dotychczasowych aktywności.

 

Wasze komentarze

sobota, 16.1.2021 12:21
czwartek, 14.1.2021 15:28
środa, 13.1.2021 11:01
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele