Demonstrowali w obronie DWD

czwartek, 4.2.2016 19:13 44620 63

Temat zamiaru likwidacji Domu Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju, do którego miałby zostać przeniesiony Zespół Placówek Socjoterapeutycznych z Kłodzka i Krosnowic, nabrał ogólnopolskiego rozgłosu. Choć jak tłumaczy starosta Maciej Awiżej, decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta 24 lutego na sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, swój sprzeciw przed kamerami TVP.INFO wyrazili zarówno pracownicy DWD jak i mieszkańcy oraz władze Dusznik-Zdroju.

O sprawie pisaliśmy TUTAJ 

- Jesteśmy przeciwko tej likwidacji i nie widzimy podstaw żeby ośrodek, który dobrze działa w tym momencie, likwidować. Rozumiemy też, że nie zapadła żadna decyzja w starostwie i można powiedzieć, że nasza reakcja jest trochę przedwczesna chociaż jednocześnie jest to reakcja tuż przed sesją Radą Powiatu, która ma potencjalnie podjąć taką uchwałę o likwidacji – mówił Piotr Lewandowski - Wiemy, że sytuacja w ośrodkach w Kłodzku i Krosnowicach jest trudna i rozwiązaniem mogłoby być przeniesienie ich do Dusznik jednak my uważamy, że trzeba znaleźć inne, alternatywne rozwiązania. Będziemy na pewno wspierać starostwo w tym żeby takie rozwiązania znaleźć, bo tu nie chodzi o to żeby walczyć z tamtymi placówkami i nie jesteśmy przeciwko tamtym dzieciom, tamtym pracownikom. Uważamy, że jest miejsce i dla jednego i dla drugiego ośrodka.

Swoje zdanie w tej sprawie wyraziła także Krystyna Śliwińska z Ruchu Społecznego im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Ziemia Kłodzka.

- Arogancja pana starosty polega na tym, że nie konsultując ani z pracownikami, dyrekcją i władzami Dusznik swoich planów podjął działania i to daleko posunięte i w wypowiedzi dla lokalnych mediów powiedział, że będzie rekomendować przeniesienie placówki z Kłodzka i likwidację Domu Wczasów Dziecięcych. Dzisiaj się tak lekko w swoim oświadczeniu z tego wycofuje, ale my panu staroście nie wierzymy - mówiła Krystyna Śliwińska.

Wśród demonstrujących pojawiali się również radni Rady Powiatu Kłodzkiego: Joanna Walaszczyk oraz Jerzy Dec.

- Komunikacja między Zarządem Powiatu, a Radnymi jest fatalna, ale to jest celowe działanie. Otóż dowiedzieliśmy się w styczniu, że działania żeby przenieść tutaj Zespół Placówek Socjoterapeutycznych i zlikwidować DWD były podejmowane przez zarząd już w październiku. Ta informacja była przekazywana już w październiku z tym, że nie radnym opozycji, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że jesteśmy radnymi opozycji, a opozycja w Radzie Powiatu liczy zaledwie 10 osób, a cała rada 29 osób, więc arytmetyka jest prosta – komentował Jerzy Dec.

Niektórzy mieszkańcy na antenie TVP.INFO wprost wyrazili także swoje obawy związane z ewentualnym przeniesieniem do Dusznik-Zdroju Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych. Wśród argumentów jakie przedstawiali znalazły się m.in. brak gwarancji spokoju dla mieszkańców i kuracjuszy, strach o bezpieczeństwo czy też dewastacja okolic, której mieliby się dopuszczać podopieczni tej placówki. 

Zobacz materiał TVP.INFO - KLIKNIJ TUTAJ 

Wcześniej kadra Zespołu Placówek Socjoterapeutycznych wydała także oświadczenie, którego treść publikujemy poniżej. 

OŚWIADCZENIE ZPS W KŁODZKU

My, pracownicy ZPS w Kłodzku, wyrażamy ogromne współczucie wobec pracowników DWD w Dusznikach Zdroju, w związku z zamiarem likwidacji ich placówki przez Radę Powiatu Kłodzkiego. 
Przeniesienie ZPS do Dusznik to nie nasz pomysł i wcale nas nie cieszy, ponieważ nam wszystkim skomplikuje życie i zwiększy koszty dojazdu do pracy. 
Jednocześnie – wobec fali sprzeciwu wylewającej się w Internecie z powodu tego przykrego wydarzenia - stanowczo protestujemy przeciwko nazywaniem ZPS „potocznie poprawczakiem”, a naszych wychowanków „młodocianymi bandytami”. W związku z powyższym przedstawiamy rzetelną informację o naszej placówce oraz funkcjonowaniu szkolnictwa specjalnego dla tzw. trudnej młodzieży.
ZPS w Kłodzku składa się z dwóch młodzieżowych ośrodków socjoterapii dla dziewcząt w Krosnowicach 213 i dla chłopców oraz dziewcząt w Kłodzku, przy ul. Rajskiej. Te przedwojenne obiekty są nieremontowane od wielu lat i stare, a nie zniszczone przez naszych wychowanków. Tereny obu ośrodków są ogrodzone normalnym płotem, a kraty w oknach stanowią pozostałość po czasach, kiedy w MOS Kłodzko przebywali wychowankowie kierowani przez sądy, w budynku w Krosnowicach nie ma krat.
Do ZPS (tak jak do innych MOS-ów w całej Polsce) przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku 11-18 lat, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii oraz posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane przez PPP ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym i zaburzenia zachowania. Do zadań MOS-u należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. Oznacza to, że nasza szkoła specjalna ma zrealizować taką samą podstawę programową nauczania ogólnego jak tzw. normalne szkoły, tylko odmiennymi metodami, a całodobowe i nieferyjne ośrodki nauczyć dzieci i młodzież stosować się do ogólnie przyjętych wzorców zachowań oraz wyćwiczyć prawidłowo wyrażać emocje i prowadzić skuteczną terapię uzależnień. 
Od 1 stycznia 2012 r. wychowankowie są przyjmowani tylko i wyłącznie na wniosek rodziców i opiekunów prawnych (na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty). W praktyce oznacza to, że nasi wychowankowie to dzieci i młodzież, które – zwykle z powodów środowiskowych (niewydolni wychowawczo rodzice, alkoholizm i przemoc w rodzinie, nadużycia seksualne przez najbliższych, sieroctwo społeczne – dzieci od początku swego życia umieszczane są w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tzn. domach dziecka, rodzinach zastępczych) nie radzą sobie z nauką w tzw. normalnej szkole, wykazują zachowania opozycyjno-buntownicze, eksperymentują z alkoholem i środkami uzależniającymi, czasem z powodów pogłębionych zaburzeń emocjonalnych są leczone psychiatrycznie.
Nasze dzieci od kilku lat nie dopuściły się przestępstw na zewnątrz placówki, a na pewno nie dokonały kradzieży z napadem, więc duszniczanie i kuracjusze nie mają się czego obawiać. To, co nasi wychowankowie robią w ośrodku lub w swoim środowisku, niczym się nie różni od działań uczniów z tzw. normalnych szkół, tzn. używają wobec siebie lub opiekunów wulgaryzmów, gróźb, czasem się poszarpią. Różnica jest jedna – my te wszystkie wypadki zgłaszamy na policję i do sądów, a normalne szkoły tego nie robią, nawet nie zawsze powiadamiają rodziców o tego typu zdarzeniach.
Najkrócej to diagnozując, można stwierdzić, że wychowujemy i nauczamy dzieci oraz młodzież skrzywdzonych przez najbliższych dorosłych, dotkniętych najgorszą dla młodego człowieka „chorobą”: brakiem miłości, zrozumienia i akceptacji przez najważniejszych dorosłych w ich życiu, dlatego nie możemy pozwolić na rosnącą falę wrogości wobec nich i stygmatyzowania oraz ulegania fałszywym stereotypom przez innych dorosłych, którzy w ogóle nic nie wiedzą o ich życiu i problemach, a które wystarczyłyby na scenariusz wielu filmów wyciskających łzy z oczu. 
Dodatkowo informujemy również, że pozostałe ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, dopuszczających się różnorakich przestępstw, tj.: młodzieżowe ośrodki wychowawcze (MOW-y), schroniska dla nieletnich oraz zakłady poprawcze (potocznie zwane poprawczakami), wśród których występuje gradacja wg stopnia demoralizacji oraz wzrostu przestępczości kierowanych tam przez sądy rodzinne nieletnich, podlegają jurysdykcji i nadzorowi sądów oprócz kuratoriów oświaty i realizują swoje zadania przy pełnej współpracy policji (konwojowanie, dowożenie do ośrodków). Schroniska i zakłady poprawcze podlegają Ministrowi Sprawiedliwości tak jak zakłady karne dla dorosłych, dlatego mówienie o naszych MOS-ach jako o poprawczakach jest ogromnym nadużyciem.
Widać więc wyraźnie, iż nasze MOS-y to placówki całkowicie otwarte, „cywilne”, do których swoje dzieci zapisują sami rodzice, jeżeli nie potrafią wyegzekwować ich właściwego zachowania. Najkrócej mówiąc, my musimy sobie poradzić z uczniami, z którymi nie radzą sobie nauczyciele i pedagodzy w tzw. normalnych szkołach (które, nawiasem mówiąc, także mają obowiązek przyjmować dzieci ze swego rejonu z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i organizować im pomoc psychologiczno-pedagogiczną), rodzice, opiekunowie zastępczy i wychowawcy w domach dziecka, ale na pewno nie są to przestępcy w potocznym rozumieniu tego słowa.
Dla wszystkich 108 wychowanków prowadzimy tzw. IPET-y, czyli indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, realizujemy zajęcia socjoterapeutyczne, różnorakie zajęcia wychowawcze (kulinarne, plastyczne, teatralne, sportowe, survivalowe, strzeleckie, taneczne), terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i uzależnień, stosujemy indywidualizację nauczania, system motywacyjny i współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, organizując zajęcia kulturalno-oświatowe, wolontariat, organizujemy lub jesteśmy współorganizatorem imprez dla środowiska, np. „Polska biega” w Krosnowicach, Rajskie Igrzyska, I Bieg Flagi i Majowy Piknik Rodzinny w Kłodzku, festyny z okazji Dni Kłodzka, Powiatowe Obchody Święta Niepodległości.
Wszystkich zainteresowanych naszą pracą i jej efektami zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na faceebooku, gdzie systematycznie publikujemy informacje i zdjęcia z codziennego funkcjonowania dzieci i młodzieży ZPS w Kłodzku.

Kłodzko, 03 lutego 2016 r. Kadra ZPS w Kłodzku

Przeczytaj komentarze (63)

Komentarze (63)

hydroxycholorquine czwartek, 29.07.2021 17:45
hydroxychloriquine https://plaquenilx.com/# how long has hydroxychloroquine been used
hydroxychloroquine 200 mg high środa, 28.07.2021 08:52
what is hydroxychloroquine 200 mg used for https://plaquenilx.com/# hydroxyclorine
ohefiwipox sobota, 06.08.2016 22:41
[url=http://prednisone-order-20mg.com/]P
rednisone 20 Mg[/url] <a href="http://pills-viagrageneric.co
m/">Viagra</a> http://cialis5mg-20mg.com/
kizizawulefor sobota, 06.08.2016 22:25
[url=http://prednisone-order-20mg.com/]P
rednisone Without A Prescription[/url] <a href="http://pills-viagrageneric.co
m/">Cheapviagra.com</a> http://cialis5mg-20mg.com/
qiwokuqem sobota, 06.08.2016 19:14
[url=http://prednisone-order-20mg.com/]P
rednisone Without A Prescription[/url] <a href="http://pills-viagrageneric.co
m/">Order Kamagra Oral...
ifeaiac sobota, 06.08.2016 18:58
[url=http://prednisone-order-20mg.com/]P
rednisone With No Prescription[/url] <a href="http://pills-viagrageneric.co
m/">Viagra</a> http://cialis5mg-20mg.com/
wtorek, 09.02.2016 21:09
dzieki poslowi Dworczykowi ktory nie byl obojetny na likwidacje szkół
duszniczanin poniedziałek, 08.02.2016 10:03
Dlaczego wszyscy skupiają się nie na tym co istotne, a...
sobota, 06.02.2016 19:01
DUSZNIKI TO JAKIES DZIWNE ALBO BEZDUSZNE MIASTO, KILKA LAT TEMU...
sobota, 06.02.2016 21:09
wstrząsajace !!! przyjmij ich w takim razie do swojego miasta...
hydroxychloroquine malaria środa, 28.07.2021 00:43
risks of hydroxychloroquine https://plaquenilx.com/# hydro plaquenil
środa, 10.02.2016 20:50
no właśnie jestem z kłodzka i oni tu są jeszcze...
Tadzio sobota, 06.02.2016 21:00
Bardzo słuszna uwaga.
abc piątek, 05.02.2016 06:36
Jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o...
wiara sobota, 06.02.2016 19:49
No i właśnie powoli wychodzą takie sprawki od których włos...
Michał piątek, 05.02.2016 15:53
Bardzo dobrze, że ten ośrodek zlikwidują, gdyż są tam porobione...
? piątek, 05.02.2016 16:17
Na poczatek nalezaloby zlikwidowac starostwa, bo jest sztucznie utworzony niczemu...
Aska piątek, 05.02.2016 16:33
Gdyby nie NAUCZYCIEL, nie potrafiłbyś przeczytać tego artykułu i napisać
adamek piątek, 05.02.2016 17:16
dokładnie tak jest jak mówi pan Michał. takie ośrodki są...
A piątek, 05.02.2016 21:10
Brawo!
siwa piątek, 05.02.2016 18:58
Czy masz na myśli ten ośrodek socjoterapeutyczny w Kłodzku? Może...
X piątek, 05.02.2016 21:11
A co przynosi prestiż? głupota?
A. piątek, 05.02.2016 21:09
Brawo!
sobota, 06.02.2016 14:26
No, właśnie .zlikwidować starostwo i nieudacznika Awiżenia i jego dworzan...
baska piątek, 05.02.2016 16:30
Obezwladniajaca jest ta szczerosc w przyznaniu sie do wlasnej urzedniczej...
autor piątek, 05.02.2016 21:17
zlikwidować starostwa, zadania przekazać gminom, ale żadna władza tego nie...
Matka czwartek, 04.02.2016 20:26
Biedne dzieciaki z rodzin dotkniętych biedą niesprawnością i patologią nie...
Tadek piątek, 05.02.2016 21:15
U nas to miłosierdzie na pokaz!
czwartek, 04.02.2016 20:42
a co z ludzmi, którzy przez miłosierdzie maja stracic prace...
ix piątek, 05.02.2016 14:41
Pracownicy starostwa oraz okolic et consortes czyżby bardzo mocno uaktywnili...
Nie Duszniczanin! czwartek, 04.02.2016 22:36
Jak Widać DUSZNIKI nie chcą u siebie nikogo kto nie...
Duszniczanka piątek, 05.02.2016 13:16
Proponuję spokojnie oddychać.... , bo się jeszcze "Nie Duszniczanin" zakrztusi...
Nie Duszniczanin! sobota, 06.02.2016 19:25
Ale dla czego mam zakrztusić się jadem? przecież napisałem tylko...
Polak gorszego sortu piątek, 05.02.2016 09:25
Chyba jednego dziadka za mało odstrzelili skoro na świecie pojawił...
Nie Duszniczanin! sobota, 06.02.2016 19:23
Napisałem tylko PRAWDĘ a że kogoś w oko kole to...
sobota, 06.02.2016 19:42
Wojna skończyła się się 70 lat temu - obudź się...
Nie Duszniczanin! sobota, 06.02.2016 22:11
Smieszny człowieczek jesteś. Chyba robisz Niemcom to o czym napisałem...
Ala piątek, 05.02.2016 10:22
Brawo, słusznie! Wszystko co piękne, to tak! T
fata monika morgana piątek, 05.02.2016 08:56
Jak widac, to Duszniki juz maja inna placowke, ktora starosta...
fata piątek, 05.02.2016 11:51
Polecam sprawdzic jakie dzieci przyjedzaja do DWD, a sa to...
A piątek, 05.02.2016 15:44
I się ich nie boicie? Miejsc wczasowych na mapie jest dużo,...
autor piątek, 05.02.2016 10:12
Fata morgana - no no czasów władzy PZPR i tradycji...
Ala piątek, 05.02.2016 10:24
To do wczasów jeszcze dopłacają?
zatroskany duszniczanin piątek, 05.02.2016 10:06
Na miejscu pana burmistrza wziąłbym się za " grzeczną młodzież...
piątek, 05.02.2016 12:24
To jeszcze dowalcie nam trudnej młodzieży,wtedy i mieszkańcy będą sie...
Czytelnik piątek, 05.02.2016 14:34
Jak trudna młodzież ? Popatrz na stronę FB ZPS w...
czytelniczka piątek, 05.02.2016 20:38
"Czytelnik" jak się łatwo domyślić to ktoś z dyrekcji ZPS...
Tadek piątek, 05.02.2016 10:26
Bardzo słuszna uwaga! Najchętniej pod latarnią!
Tadek piątek, 05.02.2016 10:27
Najciemniej miało być
abc piątek, 05.02.2016 11:12
Siedzą w sanatoriach, bo to miasto nawet wrony opuściły. Zima...
piątek, 05.02.2016 11:29
tu się zgodzę - od samego początku nie było sensownego...
uważny czytelnik czwartek, 04.02.2016 21:25
Coś nie widać, żeby kadra ZPS była zastraszona. Mają swoje...
jarek piątek, 05.02.2016 08:59
Tak dla uzupelnienia info, nie wszyscy, w razie przeniesienia ZPS...
Czytelniik piątek, 05.02.2016 10:16
W razie przeniesienia wszyscy pracownicy przechodzą do Dusznik z mocy...
zorientowana piątek, 05.02.2016 10:57
Niestety takie zmiany to bardzo dobra okazja pozbycia się osób...
ehh czwartek, 04.02.2016 22:44
Dzieci poranione przez życie, rodzinę, świat. Wszystko doskonale...
czwartek, 04.02.2016 21:01
A Skrobotowa co o tym sądzi? To wasze wspólne stanowisko ?
Kaśka czwartek, 04.02.2016 20:03
Jaja! w walce politycznej poniżać podopiecznych z placówek socjoterapeutycznych.To też...
czwartek, 04.02.2016 20:07
dzieci poranione przez zycie które beda pracowały na opinie naszego...
K. czwartek, 04.02.2016 21:26
Czasy Średniowiecza minęły.Taka tolerancja w stosunku do dzieci poszkodowanych przez...
f piątek, 05.02.2016 09:01
Zrozumcie ludziska, ze nie zabija sie innych, zeby okazac milosierdzie...
M piątek, 05.02.2016 10:30
Wyzwiska teraz w modzie, to jeszcze są dopłaty do wczasów....
czwartek, 04.02.2016 20:41
Krosnowice są jeszcze mniejsze, więc ten argument jest nietrafiony.