komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS

sobota, 15 sierpnia 2020

Napoleona, Stelii

Delegacja gminy Kłodzko z wizytą na Białorusi

piątek, 25.5.2018 12:43 , komentarze: 0 , odsłony: 1960
kategorie artykułu:

Polska delegacja z terenu gminy Kłodzko kierowana przez Wójta Gminy Kłodzko Stanisława Longawę odbyła trzydniową wizytę w Rejonie Iwie (Republika Białorusi, w obwodzie grodzieńskim). Wizyta polskich przedstawicieli była odpowiedzią na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Aleksandra Bulaka. 

Wśród członków delegacji byli: Jacek Suchoń Radny Gminy Kłodzko, Michał Cisakowski Pełnomocnik ds. współpracy transgranicznej, planowania i inwestycji w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, lokalni przedsiębiorcy z Gminy Kłodzko oraz Mirosław Jurewicz Inspektor ds. rozwoju przedsiębiorczości w Urzędzie Gminy Kłodzko.

Polska delegacja w trakcie wizyty spotkała się przedstawicielami władz miasta Iwie, gdzie oprócz zapoznania się z dorobkiem kulturalnym oraz rozmów o współpracy, odwiedziła lokalne firmy, takie firmy jak: RELOUIS BEL zajmująca się produkcją kosmetyków, TEHMASH zajmującą się produkcją sprzętu rolniczego, DITEX zajmującą się produkcją podkładów obić meblowych oraz fermę krów mlecznych. Podczas oficjalnego spotkania obie strony szukały wspólnych tematów do bardziej efektywnej współpracy oraz podkreślały stale rosnącą intensywność dwustronnych kontaktów.

Według oficjalnych statystyk ok. 1/4 mieszkańców rejonu deklaruje narodowość Polską, a ponad 3/4 to katolicy.

Kluczowym elementem wizyty było podpisane porozumienia o współpracy, które pozwoli obu stronom czerpać korzyści ze wzajemnych kontaktów, wymieniać doświadczenia i da możliwość mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz organizacjom realizacji partnerskich projektów. Współpraca będzie realizowana poprzez: organizację wizyt studyjnych przedsiębiorców i wzajemną promocję ofert inwestycyjnych; organizację wizyt studyjnych nauczycieli, pracowników kultury i administracji publicznej; organizację wymian młodzieży w wydarzeniach organizowanych przez Gminę Kłodzko i Rejon Iwie; udział w imprezach kulturalnych sportowych, turystycznych i promocyjnych; wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji i realizacji zadań przez Gminę Kłodzko i Rejon Iwie; promocję walorów kulturalnych, turystycznych i przyrodniczych wśród mieszkańców.

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Kultura dostępna 2018, na realizację projektu pn. „W poszukiwaniu skrzyżowania kultur”. Termin realizacji projektu I połowa lipca br. Działania projektu skierowane są do 40 osobowej grupy młodzieży w wieku 13-18 lat z terenu Gminy Kłodzko (20 osób) oraz terenu Białorusi – Rejon Iwie (20 osób) i ukierunkowane są na poszerzenie wiedzy z zakresu kultury polskiej oraz stworzenia możliwości uczestniczenia i korzystania z dóbr kultury. Celem projektu jest ułatwienie młodzieży z terenów wiejskich często zagrożonej wykluczeniem społecznym, dostępu do kultury masowej oraz integracji grupy poprzez uczestniczenie w wyjazdach do miejsc, takich jak: Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Twierdza Kłodzka, Zamek Książ w Wałbrzychu, Sztolnie Walim Obiekt Riese w Walimiu, Hydropolis - Centrum nauki i wiedzy o wodzie we Wrocław.Oprócz wyjazdów tematycznych młodzież będzie uczestniczyć w warsztatach integracyjnych - mających na celu integrację, wzajemne poznanie się, a także szersze poznanie odwiedzanych miejsc kultury i historii, multikulturowych – które mają za zadanie pobudzić wyobraźnie muzyczną i teatralną uczestników projektu, zwrócić ich uwagę na piękno folkloru oraz ukazać istotne znaczenie tradycyjnych pieśni ludowych dla dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Materiał wykorzystany podczas zajęć to ludowe pieśni polskie i białoruskie, wspólnie pisane scenariuszy krótkich scen dramatycznych opierające się o ludowe tematy polskie i białoruskie. Warsztaty zakończą się organizacją spektaklu na Sali OKSIR GK.

źródło: UG Kłodzko

 

Wasze komentarze

wtorek, 11.8.2020 13:45
wtorek, 11.8.2020 10:31
poniedziałek, 10.8.2020 19:09
poniedziałek, 10.8.2020 10:10
sobota, 8.8.2020 00:00
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
tanie laptopy poleasingowe
tanie laptopy poleasingowe
ELMECIK
ELMECIK