„Czysta energia” już niebawem w bibliotece w Jaszkowej Górnej

piątek, 13.1.2023 11:50 191 0

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko z/s w Ołdrzychowicach Kłodzkich od 2020 roku jest uczestnikiem Rady Klastra Energii „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” (ARES), którego celem jest czyste środowisko, czysta energia dla każdego oraz niezależność energetyczna bez emisji.

Dzięki temu uczestnictwu, nasza Biblioteka, jako jedyna instytucja kultury w Radzie, pozyskała środki finansowe na realizację zadania „Wyposażenie kotłowni budynku Filii Biblioteki Publicznej Gminy Kłodzko w Jaszkowej Górnej 71 w instalacje pomp ciepła z podłączeniem do instalacji wewnętrznych w ramach realizacji wspólnego projektu „Czysta energia – budowa infrastruktury do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby uczestników klastra energii ARES”.

Całkowita wartość zadania po przetargu wynosi 902 689,06 złotych, w tym dofinansowanie projektowe 94,99% wydatków kwalifikowanych. Zadanie realizuje Konsorcjum, którego liderem jest Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Bystrzycy Kłodzkiej. Termin zakończenia zadania do końca lutego. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt partnerski dotyczy realizacji działań w zakresie inwestycji związanych z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” (ARES). Wnioskodawcą – Liderem projektu jest Gmina Miejska Duszniki-Zdrój. Partnerzy projektu: Gmina Kudowa-Zdrój, Gmina Lądek-Zdrój, Gmina Kłodzko, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Międzylesie, Gmina Radków, Gmina Stronie Śląskie, Powiat Kłodzki, Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, Gmina Szczytna.

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES.

Realizacja projektu umożliwi:
– spadek emisji gazów cieplarnianych – CO2,
– ochronę środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES.
– wzrost udziału energii pochodzącej z OZE. [-]

Dodaj komentarz

Komentarze (0)