Ćwiczenia w fabryce papieru ''Apis'' w Nowej Bystrzycy

wtorek, 21.6.2022 10:17 312 0

Na terenie fabryki papieru ''Apis'' w Nowej Bystrzycy w ramach doskonalenia zawodowego odbyły się ćwiczenia, których scenariusz zakładał wyciek podchlorynu sodu, wykorzystywanego w procesie produkcyjnym zakładu. Zadania ćwiczących strażaków skupione były przede wszystkim na działaniach z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W ćwiczeniach udział wzięła zmiana służbowa nr 1 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bystrzycy Kłodzkiej oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Idzikowa, Zabłocia i Starego Waliszowa.

Po zakończeniu ćwiczeń dokonano rozpoznania operacyjnego obiektu. Była to dla strażaków idealna okazja m. in. do zapoznania się z procesem produkcji papieru, występującymi w zakładzie potencjalnymi zagrożeniami dla ratowników w postaci mediów i substancji chemicznych, a także sprawdzenia punktów poboru wody czy rozmieszczenia pomieszczeń w obiekcie.

 

tekst i zdjęcia: st. kpt. Bartosz Zdęga

Dodaj komentarz

Komentarze (0)